Bohoslužebný život

Světem víry

Liturgické barvy a jejich symbolika

liturgbarvyCírkev se připojuje k výzvě proroka Joela a vybízípředevším k vnitřní změně smýšlení. Sama však tuto změnu vyjadřuje i navenek. Ne snad trháním liturgických oděvů, ale aspoň změnou jejich barvy.

Liturgické barvy se vyvinuly až ve 12. století, kdy zesílila tendence k symbolickému výkladu úkonů a znamení. Různé barvy se snažily vystihnout atmosféru a citovou náplň jednotlivých svátků a slavností. Liturgické barvy tedy mají svůj hluboký symbolický význam.

Červená je barva ohně, krve a lásky, takže se užívá o svátcích svatodušních, o svátcích připomínajících utrpení Páně a smrt mučedníků a mučednic.

Zelená je barva stvoření a naděje. Tak jako pohled na zelené osení vzbuzuje naději na bohatou žeň, tak zelená barva v liturgii vzbuzuje naději na život věčný, na zmrtvýchvstání, které slavíme vlastně každou neděli během roku. Užívá se jí: od 2. do 5. neděle po svátku Epifanie, od 1. do 27. neděle po Trojici Svaté a v den Díkůvzdání za úrody země.

Fialová vyjadřuje smutek mírněný nadějí. Vykládá se také jako barva popela, tedy jako symbol kajícnosti a přípravy. Užívá se tedy v obdobích kajících, v adventním a postním období.

Černá je barvou smutku a smrti. Užívá se na Velký pátek a při pohřbu.

Bílá, jakožto barva světla, je obrazem jednorozeného Syna Božího, který se nazval světlem světa. Proto církev tuto barvu užívá o všech svátcích a slavnostech Páně, pokud nejsou připomínkou jeho umučení a smrti. Bílá je také barvou čistoty, nevinnosti a radosti, proto se užívá při všech slavnostních příležitostech.

Více z této kategorie:Církevní rok
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Vděčná srdce

„Jonáš měl ze skočce velkou radost.“ Jonáš 4:6 Otevíral se nový supermarket. Malé děvčátko přiběhlo domů se sáčkem bonbonů, které...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=