Historie

SCEAV

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Které duchovní proudy ovlivnily evangelíky na Těšínsku

Jean Henri Merle d’Aubigné (*16. 8. 1794 – †21. 10. 1872), profesor církevních dějin ženevské university, uvádí jako tyto základní biblické pravdy jen dvě skutečnosti.

V úvodu svých několikasvazkových „Dějin reformace 16. století“ totiž uvádí, čím se – dle jeho názoru – hlavně lišilo křesťanství od všech ostatních náboženství: Merle vytkl dvě skutečnosti; jedna se týkala duchovenstva, druhá učení. Píše:

dreveny_kriz1 „V pohanských obřadech byli kněží pokládáni za bytosti jen málo nižší než bohové. Národy bydlící v Egyptě, Galii, Germánii, Británii jakož i ve Východní Indii byly zcela závislé na vlastním duchovenstvu, které panovalo nad svědomími, dokud lid neprohlédl. Kristus sice ustanovil kazatelský úřad, neustanovil však „kněžský stav“; on zrušil ta živoucí božstva národů, zbavil vlády pyšnou hierarchii, vzal člověku to, co člověk vzal Bohu, a připravil lidské duši bezprostřední spojení s věčným pramenem pravdy, když se zjevil jako jediný Pán a jediný prostředník. „Jeden je mistr váš – Kristus, ale vy všichni jste bratři.“ (Mt 23,8)

Co se týče učení, tak podle přírodních náboženství spasení pocházelo z člověka samotného. Zemská náboženství znaly jen zemské štěstí. Jako odměnu slibovaly nebe, ale cenu, za níž bylo možno se do něj dostat, vymezovaly samy – a jakou vymezovaly cenu! Náboženství dané Bohem zvěstovalo, že spasení pochází od Boha, že je darem z nebe, darem, který je důsledkem odpuštění, milosti Nejvyššího. „Bůh dal život věčný.“(1 J 5,11)

Ve výše uvedených zásadách křesťanská víra samozřejmě není zcela obsažena; ale jestliže jde o její historické vykreslení, nabírají nepoměrný význam. Při nemožnosti popsat zde v jednotlivých rysech celý kontrast, který je mezi pravdou a omylem, vybíráme pouze ty charakteristiky, které se nám zdají být nejzřetelnějšími.

Hle, dvě nejhlavnější zásady toho náboženství, které si podmanilo římské impérium a svět. Kdo je zachovává, patří ke křesťanství, kdo je zavrhuje, obrací křesťanství vniveč. Na jejich zachování nebo ztrátě závisí velikost nebo úpadek křesťanství. Tyto zásady jsou spolu úzce propojeny; není možno ani vyzdvihnout postavení duchovenstva v církví, ani význam dobrých skutků křesťanského lidu, aniž by tím nebyl urážen Kristus Pán ve svém dvojím postavení jako „prostředníka“ a jako „spasitele“.“


PředchozíDalší »

Související články

  • Reformační kamion v Praze
    Od začátku listopadu 2016 do května 2017 bude Evropu brázdit reformační kamion. Zastaví na 67 místech v 19...
  • Evangelický den 2012
      Každoroční svátek všech evangelíků se blíží, proto Vás milí přátelé a členové naších sborů...
  • Kniha Těšínská stezka žen
    Díky úsilí spolku Klub kreativních žen v Cieszynie (Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie) a ve...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nikdy opuštěn

„Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí, a pak do slávy...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=