Tipy pro život

Světem víry

Smysl křesťanské výchovy

dite_koukaVedle církve a školy nám Pán Bůh dává také rodinu jako místo, kde se uskutečňuje křesťanská výchova. Jejím cílem, řečeno spolu s apoštolem Pavlem, je „zralé lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti“ (Ef 4,13), jinými slovy: zralost ve víře, lásce a naději. V křesťanské výchově nejde jen o předání určitých všeobecných náboženských fakt a principů, ale o vedení dětí ke vztahu k Ježíši Kristu a jeho církvi. Bible, Starý i Nový zákon, klade důraz na náboženskou výchovu v rodině (Dt 6,4-9.20-25; 1Tm 3,4). V tomto je role křesťanské rodiny nezastupitelná.

Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Mk 10,14

Nejhlubším přáním všech rodičů je předat svým dětem ty nejlepší hodnoty, které znají – životní moudrost a modely chování prověřené vlastními zkušenostmi. Křesťanští rodiče budou chtít svým dětem poukázat i na hodnoty, které mají věčné trvání. Základním předpokladem dobré výchovy je, aby rodiče své děti nijak nesnižovali, ale brali je vážně (Ko 3,21).

Více z této kategorie:Početí a narození dítěte

Související články

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Mince k útratě

"Když se modlíte, říkejte: A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám." (Lukáš 11:4) V...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

28
04.05.2018
18:00
20:00

4
11.05.2018
16:00
21:00

11
17
Nenalezeny žádné události
 alt=