Tipy pro život

Světem víry

Početí a narození dítěte

mimi

Zodpovědní rodiče začínají o dítě pečovat od okamžiku jeho početí: intenzivně se jím zabývají, cítí jeho blízkost, hovoří o něm, těší se na jeho narození, spojují s ním svou budoucnost. V dětech zahrnovaných rodičovskou láskou, zájmem, něhou a podporou se vytváří pozitivní citový náboj. Z tohoto „rezervoáru“ kladných citových zkušeností mohou děti těžit nejen pro svůj vlastní život, ale jsou schopny v něm nalézt zdroje i pro vlastní rodičovskou, otcovskou a mateřskou lásku.

Náklonnost rodičů a intenzivní prožívání jejich blízkosti jsou předpokladem zdravého citového, rozumového a osobnostního vývoje. Dítě musí zakusit, že je v tomto světě vítáno a přijímáno, že si ho rodiče přejí a má doma své pevné místo. Tímto v něm vzniká základní vědomí důvěry ke svému okolí. Kladné citové zkušenosti spadající do nejútlejšího dětství rozhodujícím způsobem ovlivňují nejen budoucí vztah dítěte k druhým lidem, ale také jeho schopnost přijmout a rozvíjet dar víry. Síla vztahu mezi dítětem a matkou se může stát základem zkušenosti víry v Boží lásku. V závislosti na tom, jak dítě zažívá matku a otce, je později utvářen i jeho obraz o Bohu.

Související články

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Prosti strachu

„Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

28
04.05.2018
18:00
20:00

4
11.05.2018
16:00
21:00

11
17
Nenalezeny žádné události
 alt=