Tipy pro život

Světem víry

Dítě školního věku

skolni_vek

Dítě, vstupující do školy, zvládlo základní pohybové dovednosti, osvojilo si návyky, které z něho činí kulturního tvora, naučilo se dobře mluvit, dovede přijímat úkoly a dovede i spolupracovat na společném díle. Ovládá velmi bohatou škálu citových projevů, od soucitu až po sebevědomí. Ačkoli na jedné straně dozrává dítě školního věku ve vztahu k celku světa ke své duševní integritě, na straně druhé musí na těchto základech dále stavět a mnohé z dovedností ještě procvičit, rozvinout a protříbit.

Od sedmého roku života začíná postupný růst k samostatné, rozhodování schopné osobnosti, která si je vědoma své zodpovědnosti. Ten se může podařit jen v objevném vztahu s přirozeným, společenským a globálním životním prostorem, v němž si dítě musí najít své místo. Popisovaná životní etapa je obdobím vrcholného kolektivního života. Dětská skupina má v životě dítěte velký pozitivní smysl. Je místem, kde se tvoří, rozvíjejí a kultivují city kamarádství a přátelství, vědomí solidarity, povinnosti vůči druhým, obětavosti aj.

Pro zdravý růst psychiky je nutná zkušenost dítěte, že je milováno a přijímáno takové, jaké je. Zkušenost lásky i řádu tvoří předpoklad pro životní štěstí člověka. Proto prvním úkolem rodičů je předat dětem skutečnost víry, že „Bůh tě má rád.“ Nelze mluvit s dětmi o Boží lásce abstraktně, ale spíše poukazem na jejich zkušenost s tím, jak je má ráda maminka, tatínek, prarodiče. Dítě má být cíleně a plánovaně uváděno do svého životního prostoru a zároveň vychováváno k aktivnímu způsobu života, kterému neschází lidskost a soucit. Děti by měly objevit svůj život jako prostor, v němž mohou žít smysluplně, vědomy si zodpovědnosti, místo aby ustrnuly v neutrálně konzumním poměru ke světu.

Související články

  • Smysl křesťanské výchovy
    Vedle církve a školy nám Pán Bůh dává také rodinu jako místo, kde se uskutečňuje křesťanská výchova....
  • Dítě předškolního věku
    Odpoutání je druhou schopností, kterou se musí osvojit především malé dítě, když předtím dosáhlo vazby...
  • Dětské modlitby
    Ráno ▪ Děkujeme Ti, milý Bože, žes nás chránil celou noc, že jsme ráno zdraví vstali, prosíme Tě o...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Harmonické protiklady

"Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas." Kazatel 3:1   Tento text je často fatalisticky interpretován...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=