Jak co zařídit

Pro vás

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71

Jak co zařídit

puzzleČlenství v naší církvi vzniká dvojím způsobem: 1. křtem nebo 2. přijetím.

křestKřest vždy patří k nejradostnějším okamžikům v životě církve. Rozumíme mu především jako Božímu daru a znamení Boží milosti a přijetí, a to jak pro dospělé tak pro děti. Je však důležité, aby každý, kdo ke křtu přistupuje, dobře rozuměl jeho významu a důsledkům pro každodenní život. K tomu slouží proces přípravy ke křtu, zejména křestní rozhovory.

skolaNa mnoha mateřských a základních školách v regionu mají děti možnost zúčastnit se hodin evangelického náboženství jako nepovinného předmětu.

konfi_s Ti, kteří byli pokřtěni jako děti jsou zváni k potvrzení křestní smlouvy skrze osobní vyznání. Pro děti ve věku 12-14 let je určeno jednoleté vyučování, které běží paralelně se školním rokem. O možnostech přihlášení dětí do konfirmační výuky se informujte u pastora svého sboru, nejlépe již během června-září před započetím konfirmační výuky.

1Jn4_18Je krásné, když mladí lidé uvažují o sňatku nejen v kruhu svých blízkých, příbuzných a přátel, ale také před Pánem Bohem a před jeho lidmi.

smutek_sI ve chvílích ztráty blízkých chceme být na blízku a pomoci zarmouceným důstojně prožít smuteční obřad.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Heslo roku 2017

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
(Ezechiel 36, 26)

Zamyšlení

Otázky a odpovědi

„Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.“ Lukáš 2:46 Dobří učitelé používají různé...

Číst celé zamyšlení
 alt=