Konfirmace

Pro vás

Konfirmace

konfi_s Ti, kteří byli pokřtěni jako děti jsou zváni k potvrzení křestní smlouvy skrze osobní vyznání. Pro děti ve věku 12-14 let je určeno jednoleté vyučování, které běží paralelně se školním rokem. O možnostech přihlášení dětí do konfirmační výuky se informujte u pastora svého sboru, nejlépe již během června-září před započetím konfirmační výuky.

Je dobré počítat s drobnými výdaji za učebnici. Rovněž lze doporučit, aby dítě mělo svou vlastní Bibli už při začátku konfirmační výuky.

V průběhu roku organizují jednotlivé sbory také víkendovky pro konfirmandy.

Od rodičů se očekává především:

  • povzbuzování dětí k plnění povinností,
  • duchovní doprovázení dětí na modlitbách i osobním vzorem ve věcech víry

Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.   (Žalm 119,11-12)

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Ty dobré silné ruce

„Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém...

Číst celé zamyšlení
 alt=