Příprava ke křtu

Pro vás

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71

Příprava ke křtu

Křest vždy patří k nejradostnějším okamžikům v životě církve. Rozumíme mu především jako Božímu daru a znamení Boží milosti a přijetí, a to jak pro dospělé tak pro děti. Je však důležité, aby každý, kdo ke křtu přistupuje, dobře rozuměl jeho významu a důsledkům pro každodenní život. K tomu slouží proces přípravy ke křtu, zejména křestní rozhovory.

Křest dítěte

Touží-li věřící rodiče pokřtít své dítě, je třeba dohodnout termín rozhovoru rodičů a kmotrů s pastorem a následně termín samotného křtu. To vše s dostatečným předstihem, tak aby bylo dost prostoru pro řádnou organizační a zejména duchovní přípravu. Je nutno počítat s minimálně 1-2 pohovory s rodiči. Rozsah a počet setkání je individuální a závisí na vstupních znalostech zájemců o křest. I v případě křtu dalších dětí v rodině je křestní příprava příležitostí k osvěžení vlastních znalostí o významu křtu a k novému ujištění a osvěžení ve vztahu s Bohem. Proto mají opakované křestní rozhovory svůj význam.

Protože křest souvisí s rozhodnutím následovat Ježíše Krista, je v případě křtu dítěte důležitý

 • souhlas rodičů a kmotrů
 • ochota vyznat víru
 • ochota slibovat věrnost ve výchově k víře

Křest dospělého

Předpokladem křtu dospělého je osobní vyznání víry v trojjediného Boha. Předchází tomu zpravidla delší období vyučování a duchovní přípravy, v rámci které se zájemce může blíže seznámit s biblickým učením, se základy křesťanství i s učením naší církve a jeho specifiky. Rozsah tohoto vyučování je individuální a záleží na vstupních znalostech zájemce.

Ať už se jedná o křest dítěte nebo dospělého, koná se v rámci bohoslužeb. Pouze ve výjimečných případech se může konat jen v užším kruhu.

Co můžete udělat sami?

 • navštivte svůj farní sbor a dohodněte termíny pohovorů a křtu
 • oslovte své věřící příbuzné nebo vám blízké zkušené křesťany s prosbou o přijetí role kmotrů
 • modlete se o své dítě, o moudrost k výchově ve víře
 • přečtěte si důležité biblické texty o křtu
 • přečtěte si, co o křtu hovoří naše vyznavačské spisy (viz níže: Doporučená četba)
 • rozvíjejte svůj osobní vztah s Bohem skrze pravidelnou modlitbu, čtení Písma a účast ve společenství věřících (bohoslužby, skupinky, biblické hodiny apod.)

Jaká je úloha kmotra a kdo jím může být?

Úlohou kmotrů je dosvědčit upřímnost rozhodnoutí rodičů nebo křtěnce a sloužit jako duchovní partneři. Měli by to být zkušenější křesťané s osobním vztahem k rodině. Formálně vzato, kmotrem může být každý konfirmovaný člen církve.

V tradiční zbožnosti je role kmotrů vnímána často ve smyslu příbuzných s povinností více pečovat o křtěnce, často i materiálně. Jde jistě o krásný rodinný zvyk. Duchovní rozměr vztahu je ale o to důležitější. Proto lze jen doporučit, aby se křestní přípravy účastnili také - ať už v rámci pastoračních rozhovorů nebo alespoň individuálně (viz oddíl "Co můžete udělat sami").

K hlavním povinnostem kmotrů proto patří:

 • seznámit se s významem křtu
 • modlit se pravidelně za křtěnce i jeho rodinu
 • dbát na duchovní rozvoj křtěnce a motivovat rodiče k výchově ve vztahu s Bohem.

Doporučená četba

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen.   (Marek 16,16)

 

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Co je to víra?

„Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=