Výuka náboženství na školách

Pro vás

Výuka náboženství na školách

skolaNa mnoha mateřských a základních školách v regionu mají děti možnost zúčastnit se hodin evangelického náboženství jako nepovinného předmětu.

Vyučujícími jsou katechetky a katecheti nebo faráři/farářky sboru, do jehož oblasti působení daná škola spadá. Formou interaktivního biblického vyučování a různorodých aktivit jsou děti vedeny k žívému vztahu k Bohu a k zodpovědnému životu.

Konkrétní místo a čas výuky určuje škola současně s tvorbou rozvrhu. Pozvánky, přihlášky a další informace k organizaci výuky jsou k dispozici vždy začátkem školního roku, a to jak ve školách, tak i na příslušných farních úřadech.

Účast v hodinách náboženství je samozřejmě bezplatná.

Více z této kategorie:Příprava ke křtu , Konfirmace
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Osvobozen k modlitbě

„V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali...

Číst celé zamyšlení
 alt=