Na každý den

Světem víry

Náhlý příjezd

posel

„Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.“

Malachiáš 3:1

Události prvních Vánoc byly nečekané. Lidé po staletí očekávali příchod Mesiáše. Když Kristus přišel na svět, byl Jeho příchod neočekávaný a náhlý.

Nebesa přerušila práci, pozastavila bádání mudrců, otřásala krutým Herodem, Zaslíbený Pán a Spasitel přišla do Svého chrámu nečekaně.

Šťastní a požehnaní jsou lidé, kteří svěřují své životy Pánu.

I když se o Vánocích hovoří již několik týdnů předem, ještě dnes si mnoho lidí neuvědomuje jejich skutečný význam. Pán Ježíš pro ně neznamená jediného Spasitele a Vykupitele, který vyplněním zaslíbení přišel nabídnout světu odpuštění. Pro některé lidi přinese opravdový pokoj a radost Vánoc pochopení skutečnosti, že Vánoce jsou narozením jejich Spasitele.

Šťastní a požehnaní jsou lidé, kteří svěřují své životy Pánu. On přišel, aby vyplnil dávná proroctví a modlitby. Kéž nás Kristův příchod připraví na Jeho druhý příchod a věčné Vánoce v nebesích.

Přijď, Pane Ježíši, a vstup do našich životů s Tvým pokojem. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Související články

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Hledání odvahy

„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=