Na každý den

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Význam lásky

laska_ruce

„Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal našim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského."

5. Mojžíšova 7:8

 Mojžíš, vůdce lidu, se snažil vysvětlit národu, proč Bůh tolik miluje Svůj lid a proč se právě on stal národem vyvoleným.

Bůh nás miluje, protože On je láska.

Lidé se sami snažili vysvětlit Jeho božskou lásku a mi­losrdenství. Zřejmě to však nebyla nejlepší cesta, jak vy­pátrat příčinu Boží lásky. Mojžíš, veden Duchem svatým, dal lidu jednoznačnou odpověď: „Jste vyvoleným národem díky lásce, kterou má Bůh k vám!"

Takové vysvětlení nestačí, aby bylo chápáno lidským ro­zumem. Bůh sesílá lásku na Svůj lid, na každého z nás, protože každého bez rozdílu miluje.

Láska má své charakteristické vlastnosti: obdarovává a naplňuje. Tato jednoduchá, ale velmi hluboká skuteč­nost nám ukazuje na význam Božího daru - Jeho Syna. Kristus za nás zemřel, když jsme ještě žili v hříchu". Bůh nás miluje, protože On je láska.

Náš milující Spasiteli, děkujeme TI, že nás tak hodně miluješ a nehledíš na naše hříchy a slabosti Amen.


Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Co je to víra? , Pomoc v slzách

Související články

 • Online videopřenosy
  Archiv záznamů Bohoslužby online
    Na odkazech níže je...
 • Pane, smiluj se
  „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
 • Dobrá zpráva
  „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nevyhnutelný kříž

„Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

28
04.05.2018
18:00
20:00

4
11.05.2018
16:00
21:00

11
17
Nenalezeny žádné události
 alt=