Na každý den

Světem víry

Kristus - zdroj lásky

laska_Kristus

„Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

Lukáš 10:20

Ježíš vyslal k lidem svých 70 učedníků, aby hlásali království Boží. Představme si, jakou měli radost, když mohli sloužit svému milovanému Pánu. My dokážeme ocenit jejich snahu, když sami podstoupíme po­dobný úkol. Ježíš řekl, že je posílá jako „ovce mezi vlky". On jim dal instrukce, jak se zachovat, když je lidé odmít­nou. Jeho slova: „Ten, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou", jistě vzbuzovala pokoj, ale i nepříjemnosti. A oni šli.

Mnoho lidí poslouchalo a uvěřilo. Nemocní byli uzdraveni, zlí duchové vyháněni ve jménu Ježíše.

Nyní se vrací s radostí. Mnoho lidí poslouchalo a uvěřilo. Nemocní byli uzdraveni, zlí duchové vyháněni ve jménu Ježíše.

V tomto okamžiku podtrhl Ježíš význam Svých slov: „Byl jsem stále s vámi. Nikdy jsem vás nenechal o samotě. Buďte si jisti, že ani v budoucnosti se vám nic nestane, co by nebylo ve shodě s Mojí moudrostí a láskou k vám. Nehledě na tyto věci, nezaměřujte svoji radost na výsled­ky své činnosti. Raději se radujte z toho, že jsou vaše jmé­na zapsána v Knize života."

To je jediný spolehlivý zdroj radosti.

 

Pane, chceme žít jako dědicové nebeského království. Ať je naše radost jistotou. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Život v radosti , Co je to víra?

Související články

  • Pane, smiluj se
    „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
  • Dobrá zpráva
    „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
  • Neklidné nohy
    „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Pomoc v slzách

"Ježíšovi vstoupily do očí slzy.“ Jan 11:35 Mariina panenka se rozbila. „Zastavila jsem se, abych jí pomohla“, řekla malá holčička své mamince...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

28
04.05.2018
18:00
20:00

4
11.05.2018
16:00
21:00

11
17
Nenalezeny žádné události
 alt=