Na každý den

Světem víry

Naše útočiště

domov

„Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení.“

Žalm 90:1

Už jste někdy viděli velikou skálu, vrhající svůj stín na řeku, protékající v její blízkosti? Řeka je neustá­le v pohybu, avšak skála se ani nepohne, pevně stojí na svém místě. Stejně tak je tomu i s Bohem.

Bůh je útočiště člověka po všechny generace.

Mojžíš nám v žalmu podává vysvětlení naší víry. Popisuje věčnou existenci Boha, hovoří o závislosti všech stvořených bytostí na Něm i o našem osobním vztahu s Ním. Bůh je útočiště člověka po všechny generace.

40 let putoval Mojžíš a jeho lid. Po celou dobu měli jistotu, že v Bohu je jejich útočiště. Onu jistotu Bůh zaslíbil i nám. Domov je místem bezpečí. Nic nám nemůže uškodit doma v Kristově náručí. Cestovatel se jistě těší domů z náročných cest, marnot­ratný syn se vrací domů ve chvílích samoty a slabosti.

Na cestě zpět k našemu věčnému domovu už nestojí pomstychtivý anděl s hořícím mečem, nebeský domov je pří­stupný všem, kteří nalezli v Bohu skrze Ježíše Krista místo věč­ného útočiště. Ježíšovy probodnuté ruce otevřely nebeské dveře.

Náš Bože, jsi naše pomoc i naděje pro budoucnost, staň se naším útočištěm před prudkou bouří a naším věčným domovem. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Prosti strachu , To nejlepší nakonec

Související články

 • Online videopřenosy
  Archiv záznamů Bohoslužby online
    Na odkazech níže je...
 • Pane, smiluj se
  „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
 • Dobrá zpráva
  „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Jistota Boží lásky

"Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povolání podle jeho rozhodnutí." Římanům 8:28 Zmíněná slova apoštola...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

28
04.05.2018
18:00
20:00

4
11.05.2018
16:00
21:00

11
17
Nenalezeny žádné události
 alt=