Na každý den

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Prosba o největší dar

dar

„Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“

Jan 16:24

My, rodičové, dobře známe prosby našich dětí o nej­různější dárky. Je pozoruhodné, že ocitne-li se dí­tě v nemocnici, touží mít při sobě svého rodiče, ni­koliv neživou věc.

Je dětinské žádat Boha jen o hmotné věci.

Ježíš se zmiňuje o různých darech, které věnují rodiče svým milovaným dětem. Jistě nevložíte do rukou dítěti ká­men místo chleba nebo jedovatého hada místo vajíčka. O co více dá nebeský Otec těm, kteří Jej prosí!

Je dětinské žádat Boha jen o hmotné věci. Pouze výji­mečná moudrost prosí o samotného Dárce, který je Sám nejvzácnějším darem, jaký můžeme dostat. Odpuštění, po­koj v mysli, naděje do budoucnosti, víra v přítomnosti, lás­ka pro všechny příležitosti, to jsou dobré a dosažitelné da­ry. Prosme raději o Ducha svatého, prosme o samotného Dárce. Největším požehnáním letnic je Duch svatý, který je naším darem, a to společně s pokladnicí dalších darů: lás­ky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, věrnos­ti, tichosti a sebeovládání (Gal. 5, 22-23).

Duchu svatý, děkuji Ti za to, že jsi se pro nás obětoval. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Nikdy opuštěn , Zrada lásky

Související články

  • Pane, smiluj se
    „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
  • Dobrá zpráva
    „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
  • Neklidné nohy
    „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Neklidné ruce

„Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

28
04.05.2018
18:00
20:00

4
11.05.2018
16:00
21:00

11
17
Nenalezeny žádné události
 alt=