Na každý den

Světem víry

Lem jeho pláště

zena_dep

„A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž: „Dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!““

 

Matouš 9:20-21

I v životě křesťana jsou chvíle, v nichž se nedokáže zbavit svých problémů: nemocný člověk ležící na posteli mnoho let; manželství, jež skončilo v nevyřčené bolesti a žalu; dítě, které se vydalo jinou cestou, než jsme doufali.

Kam se obrátit, když se zdá, že všechny dveře jsou zavřené, když se zdá, že se Bůh o nás nestará a že nás neslyší?

Kam se obrátit, když se zdá, že všechny dveře jsou zavřené, když se zdá, že se Bůh o nás nestará a že nás neslyší? Bezejmenná žena, o níž čteme v dnešní pasáži, nám poslouží jako výborný příklad.

Prodírajíc se davem přistoupila k Ježíši zezadu a řekla si: „Kdybych se alespoň mohla dotknout lemu Jeho pláště!" Ona se vlastně ani nemodlila. Bylo to jen prosté vyznání víry, projev důvěry v lásku a všemohoucnost Syna Božího, ke kterému se chtěla přiblížit.

„Kdybych se alespoň mohl dotknout lemu Jeho pláště!" Toto vyznání platí i pro nás. Jeho všemohoucnost, moudrost a láska jsou tak blízko!

Když se zdá, že vše je proti nám a my propadáme beznaději, víme, že dveře k Tobě jsou otevřené a že Ty nasloucháš našim prosbám. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Nevyhnutelný kříž , Nikdy opuštěn

Související články

  • Pane, smiluj se
    „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
  • Dobrá zpráva
    „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
  • Neklidné nohy
    „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Zapři sám sebe

"Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

28
04.05.2018
18:00
20:00

4
11.05.2018
16:00
21:00

11
17
Nenalezeny žádné události
 alt=