Na každý den

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Zapři sám sebe

kriz_a_postava "Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“"

Marek 8:34

Nepřipadají vám tato spasitelná slova dost netypická pro život v dnešní době? Dnes přece světem vládnou zcela jiné hodnoty – sebeláska, dravost, vypočítavost.

On se nesením Svého kříže a následnou smrtí obětoval pro celý svět, a tím nás osvobodil od hříchu a smrti.

Nicméně nás Ježíš učí něčemu zcela odlišnému – zapírat sebe sama. Co je tedy úkolem křesťanů? Nést stejný kříž jako Kristus.
On se nesením Svého kříže a následnou smrtí obětoval pro celý svět, a tím nás osvobodil od hříchu a smrti. Když nás žádá, abychom nesli Jeho kříž, zároveň vyžaduje, abychom byli připraveni trpět a obětovat se pro Jeho jméno.

Možná se zdá, že následování Ježíše Krista nepřináší příliš radosti a štěstí. Ale rozhlédněme se kolem sebe, jak krátkou dobou trvá radost těch, kteří žijí jen sami sobě. Následováním Krista zjistíme, že pravá radost pochází ze služby druhým v Jeho jménu. Ve skutečnosti nám Ježíš říká, že vzdáme-li se života pro Něj, poznáme jeho skutečnou hodnotu.

Pane, pomoz nám zemřít sobě a stát se živými pro Tebe, abychom mohli ochotně přijmout svůj kříž a následovat Tě. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie: Prosím, odpověz! , Co mám, to chci dát

Související články

  • Minulost
    „Nezapomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.“ Izajáš 43:18 Používáním různých...
  • Hluboké kořeny
    „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody,...
  • Nejlepší oběť
    „Budete mít beránka bez vady, ročního samce.“ 2. Mojžíšova 12:5 Děti si hrály na zahradě se starou...

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Heslo roku 2017

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
(Ezechiel 36, 26)

Zamyšlení

Na orlích křídlech

"Nesl jsem vás na orlích křídlech." 2. Mojžíšova 19:4 Jeden rybář sledoval, jak orlice shodila mládě dolů do kaňonu. Mládě se snažilo...

Číst celé zamyšlení

Kalendář akcí

15.07.2017
22.07.2017
15
10.08.2017 9:00
13.08.2017 10:00
10
17.09.2017
17
Nenalezeny žádné události
 alt=