Na každý den

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Peklo v sázce

hrob_kamen_uzavreni_izrael"Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem… Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?"

Matouš 27:46

Peklo je místem nepopsatelné trýzně. Mnoho lidí se peklu vysmívá a přitom používá hloupé vtipy. Někteří příliš racionalizují situaci a říkají, že milující Bůh by nikdy nedopustil, aby Jeho dílo stvoření bylo odsouzeno. Někteří mají pocit, že peklo je mýtus církve 14. století, jímž chtěla církev donutit lidi k poslušnosti.

Tito lidé v podstatě tvrdí, že peklo neexistuje.

Ježíš sestoupil do pekel místo nás, aby ukázal, že zvítězil nad jeho mocí.

Křesťané považují peklo za místo s nepopsatelnou fyzickou trýzní. Ale mnohem horší je ta skutečnost, že na onom místě dojde k úplnému oddělení od Boha. Být odtržen od Boží lásky, být jím opuštěn, být duchovním sirotkem – to je příliš děsivý důsledek pro kohokoliv.

Mám pro vás dobrou zprávu. Ježíš sestoupil do pekel místo nás, aby ukázal, že zvítězil nad jeho mocí. Proto všichni hříšníci, kteří přijmou Krista jako Spasitele, uniknou peklu, jejich hříchy jim byly plně odpuštěny. Již nejsme Božími nepřáteli, ale vykoupenými svatými. Přilněme k našemu Spasiteli, protože pouze u Něho můžeme najít úplný pokoj, radost a život věčný.

Duchu svatý, dej nám sílu žít posvěcený život a vážit si zástupné oběti Pána Ježíše Krista. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Uvítání v domě , Spokojenost v Kristu

Související články

  • Pane, smiluj se
    „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
  • Dobrá zpráva
    „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
  • Neklidné nohy
    „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Těžká práce

„O to se snažím a zápasím tak, jak On působí ve mně svou silou.“ Koloským 1:29 Starším lidem se neodvážíme říci, že...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=