Na každý den

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Osvobozen k modlitbě

modlitba1 „V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět, vždyť se to obrátí k vaší slávě.“

Efezským 3:11 – 13

Co znamená modlit se? Znamená to odvážit se vykročit do Boží přítomnosti a přítomnosti andělů a promlouvat k Jeho srdci jazykem našeho srdce; kráčet k Bohu za přítomnosti tolika andělů je skutečně vyčerpávající.

V Kristu Ježíši jsme Jeho dětmi – On se tak rozhodl, ne my.

Musíme si uvědomit, že kráčet k Bohu není otázka sil, ale otázka důvěry v Boží dobrotu. Protože Ježíš je naším Pánem, který se za nás nestydí, můžeme se modlit s důvěrou a bez ostychu. Ježíš pro nás vydláždil cestu.

Dal nám obrovskou svobodu projevu, postavení a pocitů. Našemu Otci můžeme říci cokoli. V Kristu Ježíši jsme Jeho dětmi – On se tak rozhodl, ne my. Jsme členy Boží domácnosti. Naše odvaha není drzostí. Dodejme, že máme svobodu se takto rozhodnout. To je jedna z největších výsad, které nám Bůh svěřil.>

Otče, děkuji Ti, že jsi nás učinil Svými dětmi v Kristu. Pomoz nám modlit se s odvahou a důvěrou. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie: Proč pracovat? , Zrak upřený na Krista

Související články

  • Pane, smiluj se
    „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
  • Modlící se křesťané
    „Tak také Duch přichází na pomoc naši slabosti. Vždyť ani nevíte, jak a za co se modlit, ale sám Duch se...
  • Čekání na Pána
    „Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“ Žalm...

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Heslo roku 2017

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
(Ezechiel 36, 26)

Zamyšlení

Nelámejte hůl nad druhými

„Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim...

Číst celé zamyšlení
 alt=