Na každý den

Světem víry

Odpočinek

odpocinek

„Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte.“

Marek 6:31

Ve sportu se trenér často rozhodne pro přerušení hry, aby si hráči odpočali, dohodli se na další taktice, oslabili útočníky. V každodenním životě je dobré najít si čas na odpočinek. Když se učedníci vrátili z kazatelské mise. Ježíš jim navrhl odpočinek, aby mohli načerpat nových sil.

Sedmý den v týdnu světíme, abychom slavili Boha.

Naše tělo i mysl potřebují k účinnému fungování periodický odpočinek. Stejně tak jej potřebuje i naše duše.

V době duchovního odpočinku se soustřeďujeme na Boha. Sedmý den v týdnu světíme, abychom slavili Boha. Další možnost obnovy našeho duchovního systému ej studium Bible. Ve dne potřebujeme duchovní přestávky. Je nutné, abychom si pamatovali, že Bůh je s námi, miluje nás a dodává sílu.

Jako atleti si musíme najít čas k nápravě našich chyb. Prosme Boha o odpuštění našich hříchů pro našeho Pána Ježíše Krista, který za nás prolil Svou drahocennou krev.

Okamžiky odpočinku zpomalí naši duchovní opozici. Neustále jsem vystaveni zlým vlivům. V době odpočinku prosme Ducha svatého, aby nás posilnil k odmítání zla.

Duchu svatý, veď nás k pravidelným duchovním zamyšlením, abychom Tě mohli oslavovat a být větší pomocí lidem kolem nás. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Těžká práce , Touha po penězích

Související články

  • Pane, smiluj se
    „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
  • Dobrá zpráva
    „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
  • Neklidné nohy
    „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Hledání odvahy

„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=