Pro děti

Pro vás

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71

Pro děti

deti_sDěti nejsou jen budoucnost církve - jsou její současnost! Službu dětem vnímáme jako jednu z našich priorit.

Chceme, aby děti kolem nás měly možnost vyrůstat v prostředí, které pro ně bude po všech stránkách inspirující, a které jim dá příležitost zakusit Boží dobrotu a lásku.

Křest dětí

Pro mnohé začíná život víry právě křtem. Věříme, že křest je velkým Božím darem i pro děti. I ony potřebují Boží milost a Boží přijetí. I jim patří království Boží (Lukášovo evangelium 18, 15-17). Rodiče, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a své děti chtějí vychovávat ve víře v Boha, jsou srdečně pozváni ke svátosti křtu pro své děti.

Nedělní besídky

Tyto programy pro děti se konají zpravidla paralelně s bohoslužbami. Nejde ale jen o hlídání dětí v době, kdy jsou rodiče v kostele. Na nedělní školce se děti formou her, písní, biblických vyprávění a aktivit učí poznávat Boha a Jeho Slovo, a to způsobem, který je jim blízký. Věnují se jim dobrovolníci z řad členů sboru.

Výuka náboženství

Na mnoha školách v regionu se děti mohou zúčastňovat výuky evangelického náboženství jako nepovinného předmětu. Mají tak možnost utvářet svou víru formou pravidelné výuky, kterou vedou katechetky nebo faráři.

Církevní základní a mateřské školy

Naše církev je zřizovatelem těchto školských zařízení:

Konfirmace

Pro pokřtěné děti je určená konfirmační příprava. Jde o roční cyklus vyučování v základech křesťanství pro ca. 12-14-leté děti. Kurz dává možnost blíže se seznámit s Biblí, se základy víry, církevními dějinami a praktickým křesťanským životem. Cílem je osobní přiznání se k daru křtu - potvrzení ("konfirmace") křestní smlouvy.

Letní tábory

Většina sborů organizuje pravidelné letní tábory pro děti. Nabízejí spojení odpočinku, sportovních aktivit a duchovního programu. Kromě sborů organizují letní pobyty zejména se zaměřením na děti z necírkevního prostředí také některé organizace fungující při SCEAV, např. o. s. Benjamín, o. s. Tesalonika nebo některá střediska Slezské diakonie (např. Radost v Karviné) a další.

Kluby dobré naděje

Tyto kluby jsou zaměřeny především na děti z necírkevního prostředí. Mají podobu celoročních aktivit nebo naopak jen několikadenních letních misijních klubů zejména pro děti na sídlištích.

České křesťanské stránky pro děti:

for-kids

casopiskroky

Biblicka_patrani

Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi. (Martin Luther)

Více z této kategorie:Nové CD písní Budu s tebou
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Ty dobré silné ruce

„Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém...

Číst celé zamyšlení
 alt=