Sbory a střediska

SCEAV

SCEAV Český Těšín
Farní sbor
Na Nivách 1
737 01
Český Těšín
Moravskoslezský
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mob. +420 737 775 901
Pastor:
Mgr. Martin Piętak, Th.D.
Katecheti:
Danuta Bardoňová, Zdenka Pastuszková
Bohoslužby:
Neděle 9:00
Dorost a mládež:

Pátek 16:30 hod., mládež 17:00 hod.

Biblické hodiny:

Neděle 15:00 hod. 

 • Bohoslužby
 • Biblické hodiny
 • Nedělní besídka
 • Konfirmace
 • Dorost a mládež
 • Modlitební skupinky
 • Výuka náboženství
 • Skupinka žen
 • Pěvecký sbor
 • Zabezpečení duchovenské služby pro Pečovatelskou službu a nemocnici v Českém Těšíně
 • Evangelická společnost v ČR - Towarzystwo Ewangelickie w RCz

24. 5. 1709 - vznik kostela Ježíšova v Cieszynie (Polsko).
Počátek I. světové války způsobil, že se Těšínské Slezsko rozdělilo mezi Československo a Polsko, to vedlo těšínské Němce a Slezany k založení evangelicko-augsburského sboru na území české části Těšínského Slezska, a to v Českém Těšíně. Sbor měl mít německý charakter. Snažil se získat to, co se nepodařilo ani za doby Rakousko-Uherska. Nakonec se sbor podřídil Německé evangelické církvi v Čechách, na Moravě a Slezsku. Zvláště po podzimních volbách v roce 1923, kdy byl Pavel Zahradnik, narozený v Kojkovicích, zvolen pastorem sboru v Českém Těšíně. Tuto situaci neakceptovala 27 členná opozice polské národnosti z Velkého sborového shromáždění. Členové opozice složili své mandáty a vystoupili ze sboru dne 1. 3. 1925. Dva týdny po této události (15. 3. 1925) 3 000 osob projevilo zájem o vytvoření nového sboru. Ještě týž den byli povoláni do organizační práce dosavadní sboroví zástupci a presbyteři. Z nich se pak vybralo tzv. kuratorium, zvoleni byli: Rudolf Cichý z Albrechtic, Jan Kubok z Konské a Sobiesław Cienciała z Mistřovic. O těchto událostech byl informován Orlovský seniorát, zastupující všechny části Těšínského Slezska. Tehdejším seniorem byl Józef Folwarczny. Nový českotěšínský sbor měl polský charakter z důvodu, že již v roce 1920 vznikl v Českém Těšíně českobratrský sbor a tehdejší Evanglický sbor a.v. v Českém Těšíně, který měl německý charakter a podřizoval se již výše uvedené Německé evangelické církvi v Čechách, na Moravě a Slezsku. K plné nezávislosti nového sboru a Seniorátního odd. v Orlové bylo potřebné rozhodnutí politických úřadů v Opavě. Na rozhodnutí se muselo čekat 3 roky. Zanedlouho po započetí sborové práce pastora Józefa Bergera vznikla potřeba organizovat bohoslužby v samotném Českém Těšíně. 6. 2. 1927 byl posvěcen sál, který k těmto bohoslužbám sloužil. Posvěcení vykonal pastor Oskar Michejda a kázání pronesli faráři Karol Krzywoń a Józef Berger. Tímto dnem na základě právních předpisů vznikl sbor. Byly splněny dvě podmínky: vlastnictví sálu sloužícího k bohoslužbám a pastor sboru. Krajský úřad v Opavě fakticky uznal sbor teprve 10. 6. 1928. Evangelíci polské národnosti mohli konečně začít standardní náboženský život.

 • Josef Berger, pastor sboru 1929 - 1939, 1945 - 1952
 • Jerzy Cymorek, druhý pastor sboru 1939 - 1971
 • Wilhelm Stonawski, pastor sboru 1971 - 1994
 • Bohuslav Kokotek, pastor sboru 1996 - 2011
 • Mgr. Martin Piętak, Th. D. 2013 - do součastnosti

 

Ve farním sboru také pracovali:

 • Jerzy Wałach, vikář
 • Emanuel Tlołka, vikář
 • Jan Raszka, vikář
 • Jerzy Czyż, vikář
 • Lýdia Szlauer, vikářka
01
02
03
04
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Něco, čeho bychom se mohli držet

"Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný." Žalm 31:6 Když byl známý anglický spisovatel Rudyard Kipling vážně...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=