Aktuality

SCEAV

Prohlášení SCEAV k Pochodu pro rodinu a pro život

Prohlášení SCEAV k Pochodu pro rodinu a pro život

středa, 22 únor 2017

Slezská církev evangelická a. v. se připojuje k vyjádření podpory Pochodu pro rodinu a pro život, které vydali čeští a moravští biskupové Římsko-katolické církve dne 25. ledna 2017.

Učení SCEAV vidí lidský život jako Boží dar, který obdržel každý člověk osobně, ať je starý, mladý, zdravý, nemocný, handicapovaný, nebo se ještě nenarodil. Tento dar nám náleží chránit, podporovat a nikomu není dovoleno tento dar ničit u druhých osob, ani u sebe.
Zároveň vidíme nejlepší prostředí k rozvoji daru života v milujícím rodinném prostředí, kde otec a matka poskytují dětem veškerou ochranu a zdravé prostředí k plnému rozvoji osobností dětí a učí je zdravým mezilidským vztahům.
V současnosti s obavami vnímáme šířící se trend znevážení klasické rodiny, na jejíž pozici se tlačí různá alternativní „rodinná“ uspořádání i celospolečenskou diskusi o změně hodnoty lidského života, která se projevuje například snahami o legalizaci eutanazie i v naší zemi.
Touto cestou chceme vyjádřit podporu Pochodu pro rodinu a pro život a chceme symbolicky dát najevo svoje přesvědčení, že rodinu jakožto základní buňku společnosti je třeba chránit, a že život každého člověka má nezměrnou cenu za všech okolností.
Účastníci pochodu i pochodem prezentovaná témata budou předmětem našich modliteb. Pro účastníky vyprošujeme Boží moudrost a ochranu.

Tiskové oddělení SCEAV
Český Těšín, 21. února 2017
Č.j: 143/17/TS
1.8./A10

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Heslo roku 2017

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
(Ezechiel 36, 26)

Zamyšlení

Mince k útratě

"Když se modlíte, říkejte: A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám." (Lukáš 11:4) V...

Číst celé zamyšlení
 alt=