Aktuality

SCEAV

XXXII. synod SCEAV je za námi

XXXII. synod SCEAV je za námi

středa, 24 květen 2017

Ve pátek a a sobotu 19. a 20. května se konalo 1. zasedání XXXII. Řádného synodu Slezské církve evangelické a. v. v Diakonickém a vzdělávacím centru Vladislava Santariuse v Českém Těšíně. Synodu se zúčastnili delegáti ze všech sboru církve, členové Církevní rady a řada hostů.

Mottem zasedání synodu bylo „Obdařen vírou - povolán ke službě“ a biblickým textem z Janova evangelia 1,16: Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
V pátek členové synodu přijali tyto zprávy: zprávu ze života církve za rok 2016 končícího biskupa Mgr. Jana Wacławka, zprávu o hospodaření církve tajemníka církve Ing. Bronislava Stebla a zprávu revizní komise přednesenou pastorem Mgr. Vilémem Szlauerem.
Synod zvolil náměstkem biskupa SCEAV Mgr. Martina Piętaka, ThD., sborového pastora ve farním sboru v Českém Těšíně, Na Nivách. Synod dále zvolil náhradníkem ordinovaného člena církevní rady Mgr. Janusze Kożusznika, sborového pastora v Havířově-Suché a náhradníkem neordinovaného člena církevní rady Milana Zielinu, Dis.; seniorátního kurátora Ostravsko-karvinského seniorátu.

Sobotní zasedání synodu bylo zahájeno pobožností v kostele Na Nivách.Synod schválil některé legislativní změny základních předpisů SCEAV a legislativní záměry, dále synod schválil rozpočet a plán investic na rok 2017 a stanovil parametry rozpočtu na rok 2018. Synod také schválil převod objektů středisek Sarepta, Betezda a Betanie v Komorní Lhotce do majetku Slezské diakonie.
Synod pověřil Církevní radu zpracováním návrhu řešení pomoci ekonomicky slabším sborům, přípravou strategického plánu na období 2018 – 2022, analýzou návrhu Třineckého seniorátu na zrušení seniorátů jako správních celků církve a řešení problematiky financování nemocničních kaplanů.
Opětovný návrh Křesťanského společenství, z.s. na zrušení partnerství se ZELC v Braunschweig nebyl projednáván.
Synod pozdravili hosté a proslovy přednesli generální sekretář Svazu Martina Luthera farář Michael Hübner, biskup Zemské Evangelicko-luterské církve v Braunschweig dr. Christopher Meyns a člen předsednictva Synodu Evangelicko-Augsburské církve v Polsku, farář Waldemar Szajthauer z Wisly.

Členové synodu v závěru zasedání vyslechli 3 přednášky na reformační témata teologů dr. Łukasza Barańského, faráře Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku Ivana Eľka z Nitry a čtrnáctiletého mladého badatele Lutherova odkazu Jakuba Kijonky z Oldřichovic.V závěru jednání poděkoval předseda synodu Mgr. Jiří Chodura končícímu biskupovi Mgr. Janu Waclawkovi za jeho službu v úřadu biskupa Slezské církve evangelické a. v. a přál do další služby Boží požehnání.

Fotografie ze synodu najdete v Galerii

 

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Lem jeho pláště

„A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž: „Dotknuli...

Číst celé zamyšlení

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=