Aktuality

SCEAV

slovo biskupa k volbám a voličům

slovo biskupa k volbám a voličům

pondělí, 16 říjen 2017

Milé sestry a milí bratři v Kristu, milí přátelé,
ve dnech 20. - 21.10. 2017 se budou konat v naší zemi volby do Parlamentu ČR. Jako křesťané bychom neměli být lhostejní k dění v naší společnosti. Od sametové revoluce uplyne letos 28 let. Nezapomínejme na dobu náboženské nesvobody, diktatury a moci jedné strany v naší zemi.

Jménem vedení Slezské církve evangelické a. v. se na Vás obracíme s následujícími konkrétními výzvami, které vnímáme jako důležité:

1/ Prosíme Vás, modlete za nadcházející volby do parlamentu ČR. Prosme za ty, kteří budou zvoleni, aby vládli naší zemi moudře a v bázni před Pánem Bohem. Vždyť sám apoštol Pavel žádá v 2. Tim 2, 1-2: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Věříme, že tato konkrétní výzva je navýsost aktuální pro nás křesťany i v naší době.

2/ Prosíme Vás, získejte co možná nejvíce informací o volebních programech politických stran a hnutí, které usilují získat hlasy nás voličů. Nenechme se zmanipulovat a omámit povrchními, líbivými, často nereálnými populistickými hesly a předvolebními slogany. Buďme rozvážní a nezapomínejme na nedávnou minulost, kdy vládnoucí strana byla nositelem protikřesťanských idejí, jejíž neblahé ovoce a důsledky neseme i v současnosti.

3/ Prosíme Vás, jděte k volbám. Využijme toto naše občanské právo, které má každý, který dosáhl věku 18 let. Vždyť tak se smíme aspoň tím nejmenším dílem spolupodílet na správě věcí veřejných. Važme si tohoto práva a využijme ho, abychom nemuseli ještě více litovat, naříkat a bědovat nad stavem, v němž se již nyní nachází naše země a naše společnost. Lhostejnost a neúčast na volbách je sice také volbou, ale jednou z těch nejhorších.

Nemáme v nejmenším úmyslu Vám vnucovat jakou stranu, nebo hnutí volit. To necháváme na Vaší zralé rozvaze. Těmito prosbami a výzvami Vás chceme pouze požádat, abyste k těmto volbám přistupovali s modlitbou a volili dle Vašeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Kéž je nám Bůh milostivý a dá nám svoji moudrost, jak správně volit.                         

Církevní rada SCEAV

Tomáš Tyrlík, biskup

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Pomoc v slzách

"Ježíšovi vstoupily do očí slzy.“ Jan 11:35 Mariina panenka se rozbila. „Zastavila jsem se, abych jí pomohla“, řekla malá holčička své mamince...

Číst celé zamyšlení

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

24.02.2018
16:00
19:00

24
13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
Nenalezeny žádné události
 alt=