Aktuality

SCEAV

Aktuality

Časopis Głos Ludu zveřejnil kratičký medailónek o profesorce Ewě Chojecké, která je autorkou výstavy Reformace ve střední a východní Evropě, kterou jste mohli shlédnout v knihovně DVC Slezské diakonie. Ewa Chojecká byla čestným hostem Přátelského setkání s pastory na začátku letošního roku. Po prohlídce budovy DVC a zdejší knihovny se sbírkou knih pastora Vladislava Santariuse, pronesla jen všeříkající "Ani nevíte, co tady máte".

Ve čtvrtek 4. ledna přijali pozvání biskupa Tomáše Tyrlíka pastoři a farářky, které už číselný údaj věku zařadil mezi důchodce, nicméně mnozí stále aktivně pomáhají v pastorační službě. V povánoční době spolu vyslechli krásnou muziku, shlédli představení a také se sdíleli během diskuse i okolo skvělého oběda.

U příležitosti výročí reformace naše církev v úterý 14. listopadu pořádá setkání s regionálními politiky, kteří jsou v činné službě veřejnosti od roku 2015. Pozvání obdrželo 58 zastupitelů z 27 zastupitelstev a 29 politických stran a hnutí. Setkání začne v 16:00.

Slavnostní reformační bohoslužba, která se konala na den přesně 500 let od začátku reformace, už je minulostí. Plný třinecký kostel se stal dějištěm důstojné a radostné oslavy Božího působení v dějinách i v současnosti. 

Milé sestry a milí bratři v Kristu, milí přátelé,
ve dnech 20. - 21.10. 2017 se budou konat v naší zemi volby do Parlamentu ČR. Jako křesťané bychom neměli být lhostejní k dění v naší společnosti. Od sametové revoluce uplyne letos 28 let. Nezapomínejme na dobu náboženské nesvobody, diktatury a moci jedné strany v naší zemi.

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Proč pracovat?

„…ať raději přiloží ruku k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.“ Efezským 4:28 Když Pán Bůh...

Číst celé zamyšlení

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

28
04.05.2018
18:00
20:00

4
11.05.2018
16:00
21:00

11
17
Nenalezeny žádné události
 alt=