Sbory

SCEAV

Sbory

Farní sbor je základní organizační jednotkou církve spojující členy církve, a to ke společnému budování křesťanského života, evangelizační, misijní a diakonické službě, ke správě záležitostí církevních a duchovních.

Slezská církev evangelická a. v. čítá dvacet jedna farních sborů. 

Všechny sbory jsou uvedeny v našem adresáři společně s kontaktními a dalšími informacemi.

Více z této kategorie:Ústředí SCEAV
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Neklidné nohy

„Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.“ Jan 9:4 Již prorok Izajáš...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=