Výročí reformace

SCEAV

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Výročí reformace

čtvrtek, 18 prosinec 2014 08:53

Rok reformace ve Slezské církvi evangelické a. v.
Připravované aktivity

• Vydání publikace Denní čtení 2017 se životopisem Martina Luthera a jeho úvahami
• Reformační kamión v Těšíně 8. února 2017 (pořádá Evangelická církev a. v. v Polsku)
• 15. – 18. června 2017 reformační slavnosti v Polsku s účasti Slezské církve evangelické a. v.
• Světová výstava ve Wittenbergu – v týdnu od 30. srpna do 4. záři 2017 prezentace naší církve
• Evangelický den v Těšíně (Ježíšův chrám) 17. září 2017
• Vydání jubilejní Bible s augsburským vyznáním
• Odborná konference v Senátu ČR – společná akce s Českobratrskou církví evangelickou (podzim 2017)
• Odborná konference na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (říjen 2017)
• Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava v kostelích naší církve (podzim 2017)
• Reformační bohoslužba v přímém přenosu ČTV (31. října 2017 v Českém Těšíně)
• Vydání katechismu pro mladé (připravuje Evangelizační centrum M.I.S.E.)
• Zpracování lekcí o reformaci pro děti a dorost (určeno pro výuku na nedělních besídkách a náboženství v říjnu)

 

V roce 2017 si připomeneme pětisté výročí reformace, jejíž počátek se klade ke dni 31. října 1517, kdy Martin Luther (1483-1546), augustiniánský mnich a profesor biblistiky, uveřejnil ve Wittenbergu devadesát pět tezí, které kriticky reagovaly zejména na praxi odpustků. Martin Luther dal podnět k mnohostrannému reformnímu hnutí v církvi i ve společnosti.

Přeložil Bibli do němčiny, čímž jí zpřístupnil širší veřejnosti. Jeho překlad přispěl ke kodifikaci německého jazyka. Martin Luther znovu vynesl na světlo učení o tom, že spásu dává Bůh věřícímu jako dar, není třeba za ni platit penězi ani si ji „zasloužit“ svými skutky. K Bohu smí přijít každý člověk a není v toto směru závislý na milosti či nemilosti kněží. Svými dobrými skutky, v rodině či v zaměstnání, člověk naplňuje povolání, které je mu dáno od Boha. Reformační učení má jasně demokratizační ráz a církev jako instituci nezpochybňuje, ale očišťuje. Reformace vedla ke společenským změnám např. k reformě školství. Šíří svého vlivu zavdala podnět i k procesům obnovy v římskokatolické církvi.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Heslo roku 2017

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
(Ezechiel 36, 26)

Zamyšlení

Zrada lásky

„Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - bude překonáno.“ 1. Korintským 13:8 V listě Korintským se...

Číst celé zamyšlení
 alt=