Zentrale

Kirchenzentrale

Mittwoch, 02 April 2014 16:54

In der Kirchenzentrale befinden sich das Sekretariat und die Finanzverwaltung. Die Kirchenzentrale ist für Repräsentation und Finanzen der Kirche zuständig.

Das Sekretariat ist dem Bischof untergeordnet und ist für die Auβenbeziehungen zuständig (Sekretärin, Assistentin des Bischofs und Pressesprecherin, Sekretär für Auslandsbeziehungen, Gebäudeverwaltung und technische Redaktion der Zeitschrift Přítel). 

Die ökonomische Abteilung verwaltet der Kirchensekretär, der für alle wirtschaftlichen Angelegenheiten zuständig ist.

Kontakte

More in this category:Kirchenrat

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Heslo roku 2017

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
(Ezechiel 36, 26)

Zamyšlení

Nevyhnutelný kříž

„Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a...

Číst celé zamyšlení
 alt=