Pastorace v nemocnicích

Pro vás

Pastorace v nemocnicích

pastor_a_bible

Myšlenka zavést pastoraci do nemocnic a zdravotních zařízení vznikla na půdě Ekumenické rady církvi v ČR. Podnětem k rozvíjení tohoto projektu byly zahraniční zkušeností ze zemi Evropské unie a USA, kde pastorace v nemocnicích je pevnou součástí komplexní péče o pacienta, kterému je poskytována péče o tělo, ducha i duši.

ERC navázala rozhovory s Českou biskupskou konferenci římsko-katolické církve,které byly završeny podepsáním Dohody o poskytování pastorační péče v nemocnicích a zdravotních zařízeních. Dohoda byla inspirovaná podobnými dohodami o duchovní péči v Armádě České republiky, Vězeňské duchovenské službě a v oblasti duchovního působení v Ústředním záchranném sboru v ČR. S působením v těchto oblastech máme jednoznačně kladné zkušeností.

Pastorační péče je nabídkou křesťanů nést poselství naděje a pokoje všem pacientům, členům církví, lidem bez vyznání a příslušnosti k některé z církví, kteří o tuto službu projeví zájem.

Zásadní důvody a principy pastorační péče:

  • každý člověk, bez ohledu na to, jestli se považuje za věřícího nebo verbálně víru v Boha odmítá, má  spirituální potřebu.
  • pastorační péče je vykonávaná na ekumenickém principu. Nemocniční kaplan je vyslán svou církvi po dohodě s ostatními křesťanskými církvemi v oblastí, kde se nemocnice nachází, a s jejich souhlasem vykonává pastorační péči.
  • pastorační péče nenahrazuje pastorační péči místních farností a sborů o jejich členy. Její součástí je rovněž informovat příslušné pastory a kněze o tom, že v nemocnicích se nachází jejich člen, který mívá přání, aby ho navštívil jeho pastor nebo kněz (vysluhování svátostí).
  • pastorační péče je nabídkou křesťanů nést poselství naděje a pokoje všem pacientům, členům církví, lidem bez vyznání a příslušnosti k některé z církví, kteří o tuto službu projeví zájem.
  • tato nabídka je směřována rovněž k rodinám pacientů a zdravotnímu personálu.
  • pastorační péče je vykonávána velmi citlivě, bez vnucování se těm, kteří o ni neprojevují zájem. Je ji cizí prozelytismus, tedy zneužívání pastorace k přetahování lidí z jedné církve do jiné.

Pastorační péče má v současné době i celostátní zastřešení.

Účastníme se porad Komise pro pastoraci v nemocnicích při ERC.

Jsme zastoupení ve Společností pro klinickou pastoraci při Lékařské společností Jana Evangelisty Turkyně,jejíž členy jsou významní pedagogové lékařských fakult.

Vzniká Asociace nemocničních kaplanů v ČR.

Kde narážíme na problémy?

Nemocnice mají různé zřizovatele, např.magistráty, kraje nebo soukromé subjekty. Ochota zavést pastorační péči v příslušné  nemocnici závisí od vůle vedení nemocnice, které může pro pastoraciv ytvořit příjemné klíma, nebo se také postavit negativně, ba arogantně, případně ji nepovolit vůbec. Je velice nutné působit na poslance, aby pastorační péče byla zmíněna v Zákoně o zdravotnictví, jako součást komplexní péče o pacienta.

Em. Bp. Vladislav Volný, zodpovědný vedoucí pastorační služby v nemocnicích ve SCEAV

Související články

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nejobvyklejší hřích

„Běda vám… pokrytci." Matouš 23:13 Pokrytec je přetvařující se člověk. Rád si hraje na lepšího, než jakým ve skutečnosti je. Podobnými...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=