Sbory a kazatelské stanice

SCEAV

SCEAV Český Těšín
Farní sbor
Na Nivách 1
737 01
Český Těšín
Moravskoslezský
mob. +420 737 775 901
Pastor:
Mgr. Martin Piętak, Th.D.
Katecheti:
Danuta Bardoňová, Zdenka Pastuszková
Bohoslužby:
Neděle 9:00
Dorost a mládež:

Pátek 16:30 hod., mládež 17:00 hod.

Biblické hodiny:

Neděle 15:00 hod. 

 • Bohoslužby
 • Biblické hodiny
 • Nedělní besídka
 • Konfirmace
 • Dorost a mládež
 • Modlitební skupinky
 • Výuka náboženství
 • Skupinka žen
 • Pěvecký sbor
 • Zabezpečení duchovenské služby pro Pečovatelskou službu a nemocnici v Českém Těšíně
 • Evangelická společnost v ČR - Towarzystwo Ewangelickie w RCz

24. 5. 1709 - vznik kostela Ježíšova v Cieszynie (Polsko).
Počátek I. světové války způsobil, že se Těšínské Slezsko rozdělilo mezi Československo a Polsko, to vedlo těšínské Němce a Slezany k založení evangelicko-augsburského sboru na území české části Těšínského Slezska, a to v Českém Těšíně. Sbor měl mít německý charakter. Snažil se získat to, co se nepodařilo ani za doby Rakousko-Uherska. Nakonec se sbor podřídil Německé evangelické církvi v Čechách, na Moravě a Slezsku. Zvláště po podzimních volbách v roce 1923, kdy byl Pavel Zahradnik, narozený v Kojkovicích, zvolen pastorem sboru v Českém Těšíně. Tuto situaci neakceptovala 27 členná opozice polské národnosti z Velkého sborového shromáždění. Členové opozice složili své mandáty a vystoupili ze sboru dne 1. 3. 1925. Dva týdny po této události (15. 3. 1925) 3 000 osob projevilo zájem o vytvoření nového sboru. Ještě týž den byli povoláni do organizační práce dosavadní sboroví zástupci a presbyteři. Z nich se pak vybralo tzv. kuratorium, zvoleni byli: Rudolf Cichý z Albrechtic, Jan Kubok z Konské a Sobiesław Cienciała z Mistřovic. O těchto událostech byl informován Orlovský seniorát, zastupující všechny části Těšínského Slezska. Tehdejším seniorem byl Józef Folwarczny. Nový českotěšínský sbor měl polský charakter z důvodu, že již v roce 1920 vznikl v Českém Těšíně českobratrský sbor a tehdejší Evanglický sbor a.v. v Českém Těšíně, který měl německý charakter a podřizoval se již výše uvedené Německé evangelické církvi v Čechách, na Moravě a Slezsku. K plné nezávislosti nového sboru a Seniorátního odd. v Orlové bylo potřebné rozhodnutí politických úřadů v Opavě. Na rozhodnutí se muselo čekat 3 roky. Zanedlouho po započetí sborové práce pastora Józefa Bergera vznikla potřeba organizovat bohoslužby v samotném Českém Těšíně. 6. 2. 1927 byl posvěcen sál, který k těmto bohoslužbám sloužil. Posvěcení vykonal pastor Oskar Michejda a kázání pronesli faráři Karol Krzywoń a Józef Berger. Tímto dnem na základě právních předpisů vznikl sbor. Byly splněny dvě podmínky: vlastnictví sálu sloužícího k bohoslužbám a pastor sboru. Krajský úřad v Opavě fakticky uznal sbor teprve 10. 6. 1928. Evangelíci polské národnosti mohli konečně začít standardní náboženský život.

 • Josef Berger, pastor sboru 1929 - 1939, 1945 - 1952
 • Jerzy Cymorek, druhý pastor sboru 1939 - 1971
 • Wilhelm Stonawski, pastor sboru 1971 - 1994
 • Bohuslav Kokotek, pastor sboru 1996 - 2011
 • Mgr. Martin Piętak, Th. D. 2013 - do součastnosti

 

Ve farním sboru také pracovali:

 • Jerzy Wałach, vikář
 • Emanuel Tlołka, vikář
 • Jan Raszka, vikář
 • Jerzy Czyż, vikář
 • Lýdia Szlauer, vikářka
01
02
03
04
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Dobrá zpráva

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=