Sbory a kazatelské stanice

SCEAV

SCEAV Oldřichovice
Farní sbor
Oldřichovice 114
739 61
Třinec
Moravskoslezský
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 558 348 052
+420 722 170618
Pastor:
Diakon:
Mgr. Ing. Zbyšek Kaleta
Bohoslužby:
Neděle 9:00 a první neděle v měsící 10:30
Dorost a mládež:

pátek 17:00 hod., pátek 18:00 hod.

Mládež Tyrská: pátek v 18:00 hod. (klubová místnost Tyrská)
Street club: sobota v 17:30 hod.

Biblické hodiny:

Neděle 15:00 hod.

Tyra - středa v 16:30 hod. (zimní období), 17:30 hod. (letní období)

Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice Tyrská – čtvrtek v 16:30 hod. (zimní období), 17:30 hod. (letní období)

Klub Benjamínek: pátek v 9:00 hod. (nový sál)
Dětský klub Smajlík: pátek v 16:30 (klubová místnost pod kostelem)
Dětský klub T-klubáček: čtvrtek 16:00 hod. (ZŠ Oldřichovice)
Konfirmační příprava: sobota, 9:00 hod.

Programové prohlášení:

Každý člen sboru učedníkem Ježíše Krista

Każdy zborownik uczniem Jezusa Chrystusa

Vyjádření poslání našeho sboru:

Přivést lidi k Pánu Ježíši Kristu a k živému členství v Jeho rodině, pomáhat jim růst do zralosti v Kristu, připravit je ke službě v církvi a k naplnění Velkého poslání ve světě, aby Bůh byl uctíván.

Vize pro sbor – směřování v r. 2009

 • Rozněcování modlitebního ducha (modlitební skupinky, modlitební řetěz, modlitební internetový servis – témata, společné modlitby na bohoslužbách, společné modlitby na biblických hodinách).
 • Studium a četba Bible – Písma Svatého (pomůcky a metody osobního studia Bible, systematické a tématické studium Bible ve skupinkách, výklad Slova Božího na biblických hodinách a bohoslužbách).
 • Nadšené uctívání – společný zpěv, chvály, služba pěveckých a hudebních skupin.
 • Budování láskyplných vztahů – v rámci věkových a služebných skupin, vedení k bratrské lásce v celém sboru, upevňování společenství.
 • Služba v rámci sboru (hudební, pěvecká, pastorační, vyzbrojování – růst, příprava ke službě, praktická: sborová diakonie, sborový servis, technická, materiální...).
 • Služba navenek: misijní kluby (T-club a Street club) , výjezdy, podpora misionářů a projektů.
 • Investice: zaměřit na lidi a projekty (děti, mládež, mladé rodiny, evangelizační projekty, knihovna, DOD,...).
 • Hospodářské: rekonstrukce toho, co se „sype“ (komín, plot, terénní úpravy).
 • Vedení, výchova vedoucích, „Jádro“, personální obsazení potřeb a služeb, sborová kázeň (napomínání, povzbuzování, řešení problémů).
 • Zvláštní zaměření:
 • Oblast Zaguří (vytvoření „kazatelské stanice“).
 • Oblast Tyrská – (T-club, biblická skupinka: místo pro setkávání, služba těchto lidí, další směřování- misijní stanice, filiální sbor).
 • Bohoslužby Biblické hodiny 
 • Nedělní besídka 
 • Konfirmační výuka 
 • Dorost 
 • Mládež 
 • Výuka náboženství 
 • Skupinky mladých manželství 
 • Setkání sester 
 • Skupinky BEE pro sestry 
 • Setkání mladých maminek 
 • Setkání bratří 
 • Služba seniorům 
 • Nahrávání a distribuce nahrávek z bohoslužeb a biblických hodin 
 • Dechový orchestr 
 • Smíšený pěvecký sbor 
 • Dětský pěvecký sbor „Paprsek"" 
 • Dívčí sbor „Gospel"" 
 • Dorostová hudební skupina 
 • Mládežová hudební skupina 
 • Modlitební skupinky 
 • Sborový zájezd ( 1. sobota v září)

Z počátku sbor neměl vlastní kostel, současný sborový objekt vznikl několikerou přestavbou původní staré školy z r. 1869. Posvěcení kostela se konalo 2.5.1959 za velké účasti věřících z širokého okolí. Původní kapacita činila cca 120 míst, po rozšíření o oltářní prostor v r. 1968 přibylo cca 80 míst. S poslední přístavbou kostela bylo zahájeno v r. 2002, její ukončení proběhlo v r. 2006. S rozšířenými prostory kostel pojme cca 280 účastníků.
K hudebnímu doprovodu pro sborový zpěv při bohoslužbách slouží pedálové harmonium, vyrobené jako prototyp ve varhanní firmě v Krnově v r. 1962.

Sbor vznikl v r. 1950, v té době se již zdárně rozvíjela činnost KS-SCh (nedělní besídky, pěvecký sbor, biblické hodiny, dechovka), která čerpala duchovní mízu z probuzení z počátku 20. století. Tyto duchovní rysy jsou ve sboru patrné po celou dobu jeho existence.
Za dobu 55 let své existence sbor procházel obdobími rozkvětů i krizí. K nejživějším obdobím patří druhá polovina 60. let 20. století, kdy díky politickému uvolnění došlo k velkému oživení náboženského života. K těm nejbolestnějším patří rok 1992, kdy asi 60-ti členná skupina aktivních sborovníků opustila sbor a založila samostatný sbor Apoštolské církve.

 • Karol Trombik, pastor sboru 1950 - 1958
 • Karel Santarius, pastor sboru 1958 - 1995
 • Bohdan Taska, pastor sboru 1996 - 2010
 • Jiří Chodura, pastor sboru 2010 - do současnosti
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Pokoj mysli nebo pokoj Boží

"Pokoj svůj zanechávám, svůj pokoj vám dávám." Jan 14:27 Povšimněte si tohoto rozdílu: Boží pokoj je darem, kterého nemůžeme lacino dosáhnout, naopak...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=