Świat wiary

Odbor žen ve Slezské církvi evangelické a. v. srdečně zve na další ročník křesťanské konference pro ženy a dívky, který se bude konat v sobotu 21. září 2013 od 7:30 hod. v prostorách kina Kosmos v Třinci. Konference je věnována tématu Dej svým snům křídla, podrobněji pak: „Rozbité sny“, „Proč někteří dosáhnou svých snů a jiní ne“. Těmto námětům se ve svých přednáškách budou věnovat podnikatelka Brigita Vimrová a módní návrhářka Kamila Balážová. Součásti konference jsou semináře, příběhy ze života, společné chvály.

Slezská církev evangelická a. v. vydala v poslední době brožuru Davida Glesne „Homosexualita. Jaký postoj k ní mají křesťané zaujmout?“ Smyslem publikace je pomoci porozumět, jak lze homosexuální osobu milovat, a zároveň ukázat, že homosexuální chování je hřích, který ve společnosti i v životě jednotlivců působí velkou spoušť. Autor brožury prezentuje biblický i vědecký pohled na tento problém a zodpovídá obtížné otázky, jako např. co říká Bible o homosexualitě, co říká na téma homosexuality genetika, je homosexualita obhájitelná z hlediska občanských práv, je změna homosexuální orientace možná.

Chyba 403: Přístup odepřen

7. październik 2014Written by

Stop404Je nám to líto, ale k požadovanému obsahu nemáte přístup.

Zkuste zkontrolovat adresu nebo nastavení záložek - původní adresa již možná není dostupná.

Zpět na hlavní stránku

 

Kościół ewangelicki na Śląsku Cieszyńskim istnieje w ramach różnych struktur organizacyjnych bez przerwy od połowy 16. stulecia aż do dnia dzisiejszego. Aczkolwiek w czasach czeskiej reformacji obszar Cieszyna wchodził już w skład państwa czeskiego, myśli husyckie miały tu tylko ograniczony wpływ. Natomiast wobec reformacji Lutera sto lat później ustosunkowali się obywatele Księstwa Cieszyńskiego pozytywnie.

W co wierzymy

2. kwiecień 2014Written by

Kościół nasz wyrasta z nauki apostolskiej, której znaczenie podkreśliła Reformacja oraz ruchy przebudzeniowe.

W preambule struktury organizacyjnej ŚKEAW zapisano:

„Wierzący w Trójjedynego Boga zrzeszeni w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania postrzegają swój Kościół jako cząstkę Kościoła Chrystusowego. Nasz zbawiciel i Pan Jezus Chrystus sam ustanowił Kościół i wyznaczył jego posłanie. Jezus jest Głową Kościoła i powierzył mu największy skarb, którym jest Ewangelia. Ewangelizacja, misja oraz diakonia są znakami żywego Kościoła. Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest nieomylne Słowo Boże, pochodzące z inspiracji Ducha Świętego. Kościół nawiązuje do Wyznania Augsburskiego z roku 1530 oraz do innych ksiąg symbolicznych tego wyznania, które tworzą wyraz historycznej oraz duchowej kontynuacji nauczania ks. dra Marcina Lutra.“

Dokładniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące naszego wyznania zawarte są w tzw. Księgach wyznaniowych (zobacz na stronach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce - naszego kościoła partnerskiego).

O nas

2. kwiecień 2014Written by
ruze_2

Śląski

Nasz kościół działa przede wszystkim na terenie Śląska Cieszyńskiego w regionie Morawsko-Śląskim, czyli w północno-wschodnim krańcu Republiki Czeskiej, na granicy z Polską i Słowacją. Zgromadza wierzących narodowości czeskiej i polskiej, a nabożeństwa w większości zborów odbywają się w obu językach.

Kościół jest zgromadzeniem świętych, gdzie jest nauczana czysta ewangelia i należycie wysługiwane są sakramenty.

Wyznanie Augsburskie, artykuł 7 - O kościele

Kościół obejmuje 22 zborów + stacje kaznodziejskie i misyjne. Według statystyki z 2007 r. miał nasz kościół 15 357 członków. Z tego wynika, że jest największym kościołem luterskim w Republice Czeskiej.

Kościół

Aczkolwiek jesteśmy jednym z wielu kościołów (denominacji), wierzymy w jeden Kościół Chrystusa. Będąc częścią tego powszechnego Kościoła, pragniemy napełniać posłannictwo czystego zwiastowania Ewangelii, właściwego udzielania sakramentów i życia jako ludu Bożego poprzez:
- Uwielbianie trójjedynego Boga
- Wzajemną służbę miłości
- Pomoc ludziom w potrzebie
- Zdobywanie i nauczanie naśladowców Chrystusa

Ewangelicki

Z punktu widzenia historii i teologii należymy do rodziny tzw. kościołów protestanckich, mających swe korzenie w reformacji szesnastowiecznej. W nauczaniu i zwiastowaniu podkreślamy Ewangelię Chrystusa, czyli „Dobrą Nowinę“ o łasce Bożej i zbawieniu człowieka poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Wyznania Augsburskiego

Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest nieomylne Słowo Boże, pochodzące z inspiracji Ducha Świętego. Kościół nawiązuje do Wyznania Augsburskiego z 1530 r. oraz do innych ksiąg symbolicznych tego wyznania, które tworzą wyraz historycznej oraz duchowej kontynuacji nauczania ks. dra Marcina Lutra.

Historia i współczesność ŚKEAW:

Kościół nasz wyrasta z nauki apostolskiej, której znaczenie podkreśliła Reformacja oraz ruchy przebudzeniowe.

W preambule struktury organizacyjnej ŚKEAW zapisano:

„Wierzący w Trójjedynego Boga zrzeszeni w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania postrzegają swój Kościół jako cząstkę Kościoła Chrystusowego. Nasz zbawiciel i Pan Jezus Chrystus sam ustanowił Kościół i wyznaczył jego posłanie. Jezus jest Głową Kościoła i powierzył mu największy skarb, którym jest Ewangelia. Ewangelizacja, misja oraz diakonia są znakami żywego Kościoła. Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest nieomylne Słowo Boże, pochodzące z inspiracji Ducha Świętego. Kościół nawiązuje do Wyznania Augsburskiego z roku 1530 oraz do innych ksiąg symbolicznych tego wyznania, które tworzą wyraz historycznej oraz duchowej kontynuacji nauczania ks. dra Marcina Lutra.“

Dokładniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące naszego wyznania zawarte są w tzw. Księgach wyznaniowych (zobacz na stronach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce - naszego kościoła partnerskiego).

Ekumenia

2. kwiecień 2014Written by

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania wchodzi w skład rodziny wspoólnot chrześcijanśkich zrzeszonych w różnych ugrupowaniach ponaddenominacyjnych.

Jesteśmy członkiem następujących organizacji:

Nasze kościoły partnerskie:

Partnerstwo powinno być napełnione życiem na wszystkich poziomach kościołów aż do zborów. Tylko w ten sposób może służyć do wzajemnego wzbogacania. Kościoły udzielają sobie wzajemnej pomocy, rad i współpracują, by sprostać nowym wymaganiom.

Aktywnie współpracujemy też z dalszymi kościołami w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Finlandii, nie mamy jednak oficjalnych umów partnerskich.

Współpracujemy też z następującymi organizacjami i instytucjami:

Synod kościoła

2. kwiecień 2014Written by

Synod jest najwyższym organem kościoła i decyduje o wszystkich sprawach, pomimo tych, które wg. Wewnętrznych Przepisów Kościoła powierzone zostały innym organom kościelnym.

Centrala kościoła

2. kwiecień 2014Written by
W centrali kościoła znajduje się sekretariat i dział ekonomiczny. Odpowiada za zabezpieczenie i działalność kościoła ze względów reprezentacyjnych i gospodarczych.

Organizacje przykościelne

2. kwiecień 2014Written by

W ramach ŚKEAW działa całe spektrum organizacji czy projektów, które poprzez swój specyficzny wkład biorą udział na misyjnym wysłannictwie kościoła. 


01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Odpouštějící otec

„I vstál a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítosti běžel k němu...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

28
04.05.2018
18:00
20:00

4
11.05.2018
16:00
21:00

11
17
Brak wydarzeń
 alt=