Dla każdego
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

Náhlý příjezd

posel

„Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.“

Malachiáš 3:1

Události prvních Vánoc byly nečekané. Lidé po staletí očekávali příchod Mesiáše. Když Kristus přišel na svět, byl Jeho příchod neočekávaný a náhlý.

Nebesa přerušila práci, pozastavila bádání mudrců, otřásala krutým Herodem, Zaslíbený Pán a Spasitel přišla do Svého chrámu nečekaně.

Šťastní a požehnaní jsou lidé, kteří svěřují své životy Pánu.

I když se o Vánocích hovoří již několik týdnů předem, ještě dnes si mnoho lidí neuvědomuje jejich skutečný význam. Pán Ježíš pro ně neznamená jediného Spasitele a Vykupitele, který vyplněním zaslíbení přišel nabídnout světu odpuštění. Pro některé lidi přinese opravdový pokoj a radost Vánoc pochopení skutečnosti, že Vánoce jsou narozením jejich Spasitele.

Šťastní a požehnaní jsou lidé, kteří svěřují své životy Pánu. On přišel, aby vyplnil dávná proroctví a modlitby. Kéž nás Kristův příchod připraví na Jeho druhý příchod a věčné Vánoce v nebesích.

Přijď, Pane Ježíši, a vstup do našich životů s Tvým pokojem. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Heslo roku 2017

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
(Ezechiel 36, 26)

Zamyšlení

Dobrá zpráva

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život...

Číst celé zamyšlení
 alt=