Dla każdego

Nejasný pohled

zrcadlo

„Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.“

1. Korintským 13:12

Je-li Bůh vševědoucí, proč dopustil, aby do světa vstoupil hřích? I když si lidé kladou tuto otázku velmi často, odpověď na ni neznáme. Nezačneme však pochybovat o naší víře? Neměli bychom se zamyslet nad tím, proč neumíme na tyto a podobné otázky nalézt uspokojující odpověď?

Evangelium samotné, poselství vykupující Kristovy smrti nelze pochopit lidským rozumem.

Neujasněné odpovědi jsou tajemstvím víry a měly by směřovat k autentičnosti našeho náboženství. Bůh není námi omezen a rovněž není z určitého důvodu zařazen do katalogu.

Evangelium samotné, poselství vykupující Kristovy smrti nelze pochopit lidským rozumem. Je to tajemství, které chápe pouze Bůh sám. Boží skutky nás často nechávají ohromené, ale stojí psáno, že nás musí opustit zjednodušené projekty Božího plánu pro tento svět? Díky Bohu za Pána, který je mnohem větší než jsme my.

Pane, utvrzuj naši víru zahalenou tajemstvím. Pomož nám růst v záchranné znalosti Tvé zjevné pravdy. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

More in this category:Včera , Boží jméno
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Neklidné ruce

„Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku...

Číst celé zamyšlení
 alt=