Dla każdego

Stůj pevně!

pyramida

„Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte."

2. Mojžíšova 14:13

Děti Izraele byli uvězněni mezi Rudým mořem a armá­dou faraóna. Co činit v takové situaci? Mojžíš jim do­poručil, aby stáli pevné ve víře, že pak uzři Boží zásah. Bůh otevřel Rudé moře, zničil faraónovu armádu, a tak vyvedl Svůj lid do bezpečí.

...někdy se cítíme uvězněni a ztraceni a nevíme, jak se dostat z problémů.

I my se někdy cítíme uvězněni a ztraceni a nevíme, jak se dostat z problémů. Veškeré snažení nás ještě více uvrhuje do bezvýchodnější situace. A právě tehdy potřebujeme stát pevně a věřit, že Bůh zasáhne.

Neznamená to, že budeme jen nečinně sedět. Ale když se ocitneme v situacích, kdy jsme skutečně bezmocní, vzpo­meňme si, jak Bůh zachránil Svůj lid v Egyptě.

Duchovně jsme rovněž úplně bezmocní. Nedokážeme při­jít k Bohu, ani se nedokážeme sami zbavit svých hříchů. Bůh si nás musí k Sobě přitáhnout a přivést nás ke Spasiteli. To je čisté Jeho práce. „Nemám nic, s čím bych k Tobě mohl přijít, já musím jít pouze k Tvému kříži.“

 

Drahý Pane, když jsme bezmocní, pomoz nám stát pevně a čekat na Tvoji pomoc. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Peklo v sázce

"Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem… Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?" Matouš 27:46 Peklo je místem nepopsatelné...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Brak wydarzeń
 alt=