Dla każdego
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

Odpuštění

ochrnuty

„A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.""

Matouš 9:2

Zmíněná Ježíšova slova našla svého příjemce u ochrnutého muže, který toužil po uzdravení. Možná že muž věděl o své hříšnosti. Ať už to bylo cokoli, je jisté, že uzdravení těla samo o sobě nestačí. Skutečný problém je v duchu.

Ježíš říká: Buďte dobré mysli, vaše hříchy jsou vám odpuštěny.

Proto první Ježíšova slova směřovala k uzdravení mužovy duše: „Buď dobré mysli, tvé hříchy jsou ti odpuštěny." A pak ukázal věčné pochybujícím skeptikům Svoji božskou moc vskutku mocným způsobem. Řekl ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lůžko a běž domů." A on vstal a odešel domů (Mat. 9:6-7).

Ježíš vidí hříchy, které nás oddělují od Boha. Proto nás nabádá: „Buďte dobré mysli, vaše hříchy jsou vám odpuštěny." On má tu moc jako Syn Boží a dal toto zaslíbení i církvi: „Dostanete Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny" (Jan 20:23). Vyslovíme-li toto zaslíbení v tichosti našeho pokoje, anebo uslyšíme-li je od kazatele v kostele, vězme, že za tímto ujištěním stojí živý Kristus. Poslouchejme Ho s otevřeným srdcem, důvěřujme Jeho slovu a buďme dobré mysli!

 

Přijmi nás. Bože, kvůli Ježíši a zbav všeho zlého v našich myslích a tělech. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Related items

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Boží dobrota

„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ Římanům 8:28 Tato slova...

Číst celé zamyšlení
 alt=