Dla każdego
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

Peklo v sázce

hrob_kamen_uzavreni_izrael"Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem… Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?"

Matouš 27:46

Peklo je místem nepopsatelné trýzně. Mnoho lidí se peklu vysmívá a přitom používá hloupé vtipy. Někteří příliš racionalizují situaci a říkají, že milující Bůh by nikdy nedopustil, aby Jeho dílo stvoření bylo odsouzeno. Někteří mají pocit, že peklo je mýtus církve 14. století, jímž chtěla církev donutit lidi k poslušnosti.

Tito lidé v podstatě tvrdí, že peklo neexistuje.

Ježíš sestoupil do pekel místo nás, aby ukázal, že zvítězil nad jeho mocí.

Křesťané považují peklo za místo s nepopsatelnou fyzickou trýzní. Ale mnohem horší je ta skutečnost, že na onom místě dojde k úplnému oddělení od Boha. Být odtržen od Boží lásky, být jím opuštěn, být duchovním sirotkem – to je příliš děsivý důsledek pro kohokoliv.

Mám pro vás dobrou zprávu. Ježíš sestoupil do pekel místo nás, aby ukázal, že zvítězil nad jeho mocí. Proto všichni hříšníci, kteří přijmou Krista jako Spasitele, uniknou peklu, jejich hříchy jim byly plně odpuštěny. Již nejsme Božími nepřáteli, ale vykoupenými svatými. Přilněme k našemu Spasiteli, protože pouze u Něho můžeme najít úplný pokoj, radost a život věčný.

Duchu svatý, dej nám sílu žít posvěcený život a vážit si zástupné oběti Pána Ježíše Krista. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nelámejte hůl nad druhými

„Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim...

Číst celé zamyšlení
 alt=