Dla każdego
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

Andělé – mocní bohatýři

kracime„Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova!“

Žalm 103:20

Zamyslíme-li se nad Božími anděly, můžeme souhlasit s tím, že jsou Boží poslové plnící Jeho vůli.

Boží andělé plní Jeho vůli a pomáhají lidem způsoby, které nejsou vždy lidským zrakem viditelné.

V minulosti používal Bůh anděly k tomu, aby oznamovali dobrou zprávu. Byl to anděl, který zvěstoval Marii, že se stane matkou zaslíbeného Spasitele. Andělé také oznámili pastýřům o Spasitelově narození. Rovněž u hrobu promluvil k ženě anděl, že Ježíš vstal z mrtvých a žije.

Andělé přinášejí ochranu a pomoc od Boha, ochraňovali Daniela před zlými lvy, přinesli povzbuzení a potěšení Kristu v Getsemanské zahradě, vysvobodili Petra z vězení.

Boží andělé plní Jeho vůli a pomáhají lidem způsoby, které nejsou vždy lidským zrakem viditelné. Přesto víme o jejich přítomnosti v životě lidí a o jejich aktivní službě. Záleží jim na našem dobru. Dobrá zpráva o našem spasení je něco, na co se andělé touží dívat. Poslední služba, kterou vykonají, obnáší přinesení duší mrtvých křesťanů před Abraháma do nebe.

Otče, žehnej nám skrze službu Svých andělů činících Tvou vůli. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

More in this category:Boží dobrota , Hledání odvahy
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Otázky a odpovědi

„Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.“ Lukáš 2:46 Dobří učitelé používají různé...

Číst celé zamyšlení
 alt=