Organizacje przykościelne

Organizacje przykościelne

środa, 02 kwiecień 2014 16:36

W ramach ŚKEAW działa całe spektrum organizacji czy projektów, które poprzez swój specyficzny wkład biorą udział na misyjnym wysłannictwie kościoła. 


Stowarzyszenie skupia się na działalności publikacyjnej, popularyzacji spuścizny duchowej reformacji i na wspieraniu materialnym służby duchowej.

sd1

Diakonia Śląska

Diakonia Śląska jest organizacja niepubliczna, której uwaga skoncentrowana jest na pracy wśród osób intelektualnie i fizycznie niepełnosprawnych, seniorów, rodzin patologicznych, dzieci i młodzieży oraz osób z marginesu społecznego.

kssch

Křesťanské společenství - Społeczność Chrześcijańska

To kościelny ruch misyjny w ramach Śląskiego Kośioła Ewangelickiego A. W.

       

Stowarzyszenie Marcina Lutera

Stowarzyszenie skupia się na działalności publikacyjnej, popularyzacji spuścizny duchowej reformacji i na wspieraniu materialnym służby duchowej.
Towarzystwo Ewangelickie

Towarzystwo Ewangelickie - Evangelická společnost

Ewangelików, zwłaszcza narodowości polskiej, zrzesza Towarzystwo Ewangelickie - Evangelická společnost, które aktywność przejawia głównie w dziedzinie oświaty i kultury.

     

 

 

       

 

 

 

       
       
       
       
       
More in this category: Centrala kościoła , Finansowanie

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Heslo roku 2017

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
(Ezechiel 36, 26)

Zamyšlení

Lem jeho pláště

„A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž: „Dotknuli...

Číst celé zamyšlení
 alt=