Parafie i ośrodki
Orlová
Parafia
P. Cingra 482
735 11
Orlová - Město
Moravskoslezský
+420 596 511 631
Pastor:
Mgr. Vladislav Szkandera, senior
Nabożeństwa:
Neděle 10:00
Spotkania młodzieży:

pátek 15:30, Kulturní dům, Orlová-Lutyně

Godzina biblijna:

středa 16:30 hod., Kulturní dům Orlová-Lutyně

Farní sbor v Orlové je jedním ze sborů Slezské církve evangelické a.v., který vznikl v návaznosti na vydání Protestantského patentu v roce 1861. Téhož roku byl sbor založen a položen základní kámen kostela, který byl o rok později slavnostně otevřen a posvěcen.
Sbor se stal velmi významným činitelem života ve městě. Město Orlová bylo významné především těžbou černého uhlí, které se zde začalo intenzivně těžit v 19. století. Tato těžba se neobešla samozřejmě bez dopadů. Dnes je situace taková, že historická část města již prakticky neexistuje v důsledku důlní činnosti, až na pár staveb včetně evangelického kostela. Život města se přesunul do nového centra vzdáleného od kostela 5 km.

Ačkoliv je dnes sbor situován ve vylidněné oblasti, daří se mu stále významným způsobem ovlivňovat život ve městě. Sboru se daří oslovovat mnohé mladé lidi i střední a starší generaci. Sbor je jakousi oázou, kam lidé rádi přijíždějí a kde rádi tráví svůj čas. V prostorech sboru je sportovní hřiště, pořádají se zde tábory a sjezdy mládeže.

V minulém roce prošel evangelický kostel generální opravou a statickým zajištěním proti dalším možnostem poškození v důsledku důlní činnosti. Kostel je zároveň místem kulturního dění ve městě. Pořádají se zde koncerty.

Sbor je hluboce zakořeněn ve své dlouholeté tradici, kterou si hodlá i nadále zachovat, ale zároveň hledá způsoby, jak svůj bohoslužebný život učinit srozumitelným a přijatelným pro lidi, kteří nevyrostli v evangelické tradici a přesto by chtěli náš sbor učinit svým duchovním domovem.

 • Bohoslužby Biblické hodiny
 • Nedělní besídka
 • Konfirmační výuka
 • Dorost
 • Mládež
 • Kostel - počet míst: 800
 • Farní budova

13. 10. 1861 Vydání Tolerančního patentu císařem Josefem II, na jehož základě mohli evangelíci stavět evangelíci stavět své modlitebny.

22. 1. 1860 Rozhodnuto o stavbě kostela pro orlovské evangelíky

24. 6. 1861 Položen a posvěcen základní kámen kostela.

15. 10. 1862 Byla posvěcena již hotová stavba kostela.

1861 - 1886 Dochází k vnitřní konsolidaci sboru.

1914 - 1918 Těžká léta války. Zvony z věže zabaveny. Ke konci války nahrazeny novými.

25. 10. 1932 Otevřen a posvěcen sborový dům.

1939 - 1945 Léta okupace s těžkými následky pro sbor.

1950 Začíná se projevovat ve velké míře devastace staveb v důsledku hornické činnosti. Mnoho sborovníků je nuceno k migraci do jiných sborů.

1980 - 1983 Proběhla generální oprava orlovského kostela, jemuž hrozilo zřícení klenby v důsledku poddolování - kostel byl zpevněn nosníky a ocelovými obručemi, byla vyměněna elektroinstalace, kostel dostal novou fasádu a byl vymalován zevnitř.

1985 - 1989 Stavba nové fary a hospodářské budovy. Sborový dům zbořen.

29. 9. 1996 Na území sboru vzniklo Křesťanské sdružení Benjamín, které navázalo na předchozí práci s dětmi a mládeží.

2005 Proběhla další generální oprava zahrnující nové statické zajištění, celkovou obnovu fasády a vymalování interiéru kostela.

 • Alfred Klapsia, pastor sboru 1862 - 1894
 • Jerzy Rusnok, pastor sboru 1894 - 1907
 • Józef Folwartschny, pastor sboru 1907 - 1927
 • Karol Banszel, vikář 1918 - 1920
 • Józef Fierla, pastor sboru 1928 - 1972
 • Władysław Fierla, vikář 1934 - 1940
 • Karel Kyjánek, administrátor 1945 - 1950
 • Wilhelm Fibich, administrátor 1950 - 1954
 • Wilhelm Stonawski, administrátor 1954 – 1971 (vikář), 1972 - 1974
 • Vladislav Volný, biskup, administrátor 1971 – 1974 (vikář), 1976 - 1978, 1990 - 1992, 1978 - 1983(pastor sboru)
 • Jerzy Wałach, administrátor 1974 - 1976
 • Jan Wacławek, náměstek biskupa, administrátor 1980 – 1983 (vikář), 1983 - 1989
 • Erich Bocek, administrátor 1990 – 1992 (vikář), 1992 - 1993
 • Jan Cieślar, administrátor 1990, 1993 - 2000
 • Vladislav Szkandera, pastor sboru 1993 - 2000 (diakon), 2000 - do současnosti

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Heslo roku 2017

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
(Ezechiel 36, 26)

Zamyšlení

Nejlepší oběť

„Budete mít beránka bez vady, ročního samce.“ 2. Mojžíšova 12:5 Děti si hrály na zahradě se starou replikou Noemovy archy a...

Číst celé zamyšlení
 alt=