Parafie i ośrodki
Nebory
Parafia
Nebory 437
739 61
Třinec
Moravskoslezský
+420 558 346 425
Administrátor:
Diakon:
Jan Hracki, DiS.
Nabożeństwa:
Neděle 9:00
Spotkania młodzieży:

Pátek 18:00 hod.

Godzina biblijna:

2. a 4. neděle v měsíci 16:00 hod.

 • Bohoslužby 
 • Biblické hodiny
 • Nedělní besídka
 • Konfirmační výuka
 • Dorost
 • Mládež
 • Výuka náboženství
 • Smíšený pěvecký sbor
 • Mládežová chválící hudební skupinka
 • Dětský pěvecký sbor „Boże nutki"
 • Modlitební skupinky
 • Společné sborové výlety nebo víkendy
 • Semináře a konference
 • Filmové léto „FILLET"

Sborový dům 
shromažďovací sál se 110 místy k sezení s možností rozšíření o dalších 50 míst v malém sále 
další prostory včetně služebního bytu 
vybudován v letech 1997 až 2001 
slavnostní otevření a posvěcení 21.10.2001

Po 2. světové válce se v sále Rozhodných křesťanů v Neborech v rámci třineckého sboru SCEAV konaly biblické hodiny, nedělní besídka a zkoušky mandolinistů. Díky vlivu hnutí KS-SCh se tato práce rozšiřovala a postupně došlo k rozvinutí samostatných složek mládeže, dorostu, pěveckého sboru, nedělní besídky, hudebních skupin apod. V době politického uvolnění (kolem roku 1968) byly organizovány evangelizační akce pro širší veřejnost. Později byla státními orgány činnost Rozhodných křesťanů zakázána, sál uzavřen a současně byl vyvíjen tlak na omezení činnosti složek Slezské církve evangelické a.v. Po určitou dobu probíhala veškerá setkání pod dozorem Místního národního výboru v Neborech. Díky rodině Macurových, která poskytla vhodné prostory v budově vedle svého domu, se práce mohla dál rozvíjet. Všechny snahy k získání samostatného shromažďovacího objektu ještě před rokem 1989 byly marné a teprve po nástupu faráře St. Piętaka do třineckého sboru došlo k oficiálnímu založení kazatelské stanice v Neborech a potažmo k realizaci dávného záměru vybudovat samostatný církevní objekt. Vybudováním a otevřením sborového domu v Neborech na podzim 2001 se otevřela cesta k založení samostatného sboru. Církevní rada SCEAV na svém zasedání dne 18. 3. 2002 potvrdila a schválila žádost o založení sboru. Na zahajovacím sborovém shromáždění dne 29. 5. 2002 přítomní sborovníci schválili založení FS SCEAV v Neborech a zvolili první sborové presbyterstvo.

01
02
03
04
05
06
07

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Heslo roku 2017

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
(Ezechiel 36, 26)

Zamyšlení

Odpuštění

„A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu...

Číst celé zamyšlení
 alt=