Archiv článků

SCEAV

2013

Milé sestry, milí bratři!
Spolu s vánočním a novoročním přáním Vám chci na konci roku 2013 vyjádřit srdečné poděkování za Vaši svědomitou práci a službu v naší církvi k oslavě našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Chci Vám také poděkovat za Vaše modlitby, do kterých zahrnujete jeden druhého, zvlášť ty, kdo byli a jsou mezi námi zatíženi nemocemi nebo jinými těžkými břemeny a problémy života.
Do nového roku 2014 – Roku modlitby a hudby - Vám a Vaším blízkým v rodinách přeji, aby Vás provázel Boží pokoj, pramenící z narození Ježíše Krista, v Němž je naše spása a důvod k naději, k písni a radosti, jak o tom píše Izajáš ve 12 kapitole, 2 verši: „Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.“
Jan Wacławek, biskup SCEAV

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření Památníku Jiřího Třanovského, které se uskuteční první neděli po Vánocích dne 29. prosince 2013 v evangelickém kostele v Třanovicích. V 9:00 hod. se budou konat slavnostní seniorátní bohoslužby s kázáním biskupa Slezské církve evangelické a. v. Jana Wacławka. Po skončení bohoslužeb bude za účasti mnoha významných domácích a zahraničních hostů z Polska a Slovenska slavnostně otevřen Památník Jiřího Třanovského. Potom bude možno zhlédnout stálou expozici o životě, díle a odkazu této významné osobnosti.

Vánoce bez duchovního rozměru jsou prázdné, je to jako bychom oslavovali narozeniny někoho, koho vůbec neznáme. Proto chceme přispět k tomu, aby Vaše Vánoce byly krásné a hluboké. Srdečně vás zveme do Evangelického kostela ve Stonavě, kde se budou konat následující bohoslužby:
Štědrovečerní bohoslužba 24. prosince ve 22:00 hod. S hudebně-vokálním programem vystoupí mládežnická skupina z Třanovic pod vedením Jana Guznara.Vánoční přání nám vysloví farář Dr. Roland Manowski z římskokatolické farnosti.

Od první adventní neděle si ve farních sborech Slezské církve evangelické a. v. můžete zakoupit nový Evangelický kalendář. Rok 2014 byl ve Slezské církvi evangelické a. v. vyhlášen Rokem hudby, proto je i tato publikace ve velké míře věnována hudební tématice. Těšit se můžete např. na články „Duchovní hudba Antonína Dvořáka“, „Zdědil jsem grunt… Reformace a hudba“, „Andrzej Hławiczka“, „Současná křesťanská hudba“, „Rok Muzyki“, „Jak na církevní škole hrajeme muzikály“ aj. Nový kalendář dále přináší články věnované dvacátému pátému výročí úmrtí pastora Vladislava Santaria, patnáctému výročí založení Sdružení Martina Luthera v ČR, duchovenské službě nemocným, Slezské diakonii a mnoho dalších. Publikace je doplněna fotografiemi varhanních nástrojů, které se nacházejí v kostelích SCEAV, nechybí rubrika pro děti a poezie.

Pod tímto názvem vychází příručka denního čtení Bible pro rok 2014, kterou společně vydává šest církví v ČR. Úvahy vycházejí z pera autorů Církve bratrské, Evangelické církve a. v., Evangelické církve metodistické, Luterské evangelické církve a. v., Starokatolické církve a Slezské církve evangelické a. v. Díky těmto úvahám můžeme být každodenně spolu spojeni pří rozjímání nad biblickými texty, společně se také můžeme modlit, neboť každá úvaha je zakončena krátkou modlitbou.

Církevní rada Slezské církve evangelické a. v. v souvislosti se škodami napáchanými ničivým tajfunem na Filipínách vyhlašuje humanitární sbírku, jejíž výtěžek bude použit na pomoc při obnově kostelů luterských sborů na Filipínách. Prosíme, abyste Vaše finanční dary zasílali na účet č. 621246791/0100, variabilní symbol 911 591.
Děkujeme za Vaši pomoc!

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Lem jeho pláště

„A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž: „Dotknuli...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=