Archiv článků

SCEAV

2014

Ve dnech 30. - 31. května 2014 se v Třinci konalo druhé zasedání XXX. řádného synodu Slezské církve evangelické a. v. Synod se nesl v duchu hlavního tématu „Hudba a reformace“ a v souvislosti s tím vyslechl přednášku pastora Leszka Czyża. Jednání zpestřila také hudební vystoupení mladých hudebníků.

Slezská církev evangelická a. v. a Křesťanské společenství o. s. srdečně zvou na Festival křesťanské dechové hudby, který se bude konat v neděli 8. června 2014 v Parku Boženy Němcové v Karviné. Začátek festivalu je v 15:00 hod. Vystoupí dechovky farních sborů Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích, Albrechticích, Třanovicích, Neborech, Komorní Lhotce a v Bystřici a hosté z Církve bratrské v Hrádku a MOD z Wisły. Jste srdečně zváni!

Ve dnech 30.-31. května 2014 se uskuteční druhé zasedání XXX. řádného synodu Slezské církve evangelické a. v. Téma synodu zní Reformace a hudba, hlavní přednášku „Jak odkrýt bohatství hudby v církvi a využít její potenciál pro církev a svět“ přednese pastor Leszek Czyż z farního sboru Wisła-Malinka (Evangelická církev a. v. v Polsku).
V programu synodu je mj. schválení rozpočtu církve na rok 2014 a parametrů rozpočtu na rok 2015, volba kurátora církve, jeho zástupce a jednoho člena Církevní rady SCEAV. Na synodu zazní zpráva ze života církve za rok 2013, kterou přednese biskup Jan Wacławek a zpráva o hospodaření církve za rok 2013, kterou představí tajemník církve Bronislav Stebel.

Towarzystwo Ewangelickie w Republice Czeskiej oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej mają zaszczyt zaprosić na promocję książki Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), która odbędzie się w czwartek 29 maja 2014 o godz. 17:00 w centrali Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Czeskim Cieszynie, Na Niwach 259/7. W programie słowo wstępne Daniela Kadłubca, prezentacja dzieła (Jarosław Kłaczkow), słowo od wydawcy Adama Marszałka oraz program kulturalny.
Wieczór poprowadzą ks. Bogusław Kokotek oraz Józef Szymeczek. Dzieło, które pod koniec 2012 r. ukazało się w trzech tomach w toruńskim Wydawnictwie Adam Marszałek, przygotowane było do druku pod redakcją naukową Jarosława Kłaczkowa, autora wielu prac z zakresu historii polskiego ewangelicyzmu i protestantyzmu. Jest to pierwsza w polskiej historiografii praca, która obrazuje całościowo rozwój luteranizmu na ziemiach polskich, od jego początków po współczesność.

V pátek 23. května se pro veřejnost otevřou dveře mnoha sakrálních památek po celé České republice. Proběhne již tradiční Noc kostelů, jejíž letošní motto zní: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ (Gn.1, 14) Akce je ojedinělou příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a zážitku.
Již po několikráte se do tohoto ekumenického projektu zapojují i farní sbory Slezské církve evangelické a. v., konkrétně sbory v Albrechticích, Českém Těšíně, Návsí, Orlové, Ostravě a v Třanovicích.

V roce 1650 napsal Jan Amos Komenský spis „Kšaft umírající matky Jednoty bratrské“. Jsou tam napsána dojímavá slova: „Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu“. V závěru Komenský napsal: „Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou… Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání.“
Žádná kniha nebyla tolik milována, nenáviděna, tak ctěna i proklínána jako Bible. Lidé pro Bibli umírali. Jiní kvůli ní zabíjeli. Inspirovala člověka k největším a nejvznešenějším činům. Co je to za knihu, že tak dramaticky ovlivňovala a dosud ovlivňuje dějiny? V čem tkví její jedinečnost? O Bibli v pořadu „Biblická lupa“ bude hovořit pastor Michal Klus. Zveme tímto ke sledování 21. dílu našeho pořadu.

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Olej radosti

„Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.“ Židům 1:9 Starý muž vždy u...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=