Na každý den

Světem víry

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Na každý den

odpocinek

„Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte.“

Marek 6:31

Ve sportu se trenér často rozhodne pro přerušení hry, aby si hráči odpočali, dohodli se na další taktice, oslabili útočníky. V každodenním životě je dobré najít si čas na odpočinek. Když se učedníci vrátili z kazatelské mise. Ježíš jim navrhl odpočinek, aby mohli načerpat nových sil.

touha_penize„Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.“

1. Timoteovi 6:10

Často hodnotíme lidi podle jejich vlastnictví, než čím doopravdy jsou. Proto toužíme, aby všechno kolem nás zvěstovalo světu o naší úspěšnosti. Velikost domu ohlašuje naši důležitost, oblečení poukazuje na naše postavení, druh auta se stává součástí naší osobnosti a moci.

olej

„Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.“

Židům 1:9

Starý muž vždy u sebe nosil malou hlavičku oleje. Když otevřel jakékoliv dveře, namazal je. Tímto způsobem prožíval své pozdní stáří i v tomto věku chtěl být užitečný.

soudrznost „… přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.“

Skutky 2:41

První dítě, které se narodí mladým manželů, představuje začátek nové rodiny. Obvykle se rodí jedno dítě, příležitostně přicházejí na svět dvojčata nebo trojčata a pouze v ojedinělých případech dává maminka život čtyřčatům či dokonce paterčatům. Novozákonní rodina začala s mnohem větším počtem členů. V den narozenin církve, tj. o svatodušních svátcích, se tato rodina rozrostla na 3000 členů.

pokrytec „Běda vám… pokrytci."

Matouš 23:13

Pokrytec je přetvařující se člověk. Rád si hraje na lepšího, než jakým ve skutečnosti je. Podobnými pokrytci byli i někteří farizejové, a Ježíš je pokořil těmi nejostřejšími slovy, jaká kdy vyslovil.

picnic „Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou….“

Izajáš 25:6

V současné době jsou pikniky ve Spojených státech velmi populární. Izajáš popisuje nebe jako piknik na hoře, kde Bůh chystá nádhernou slavnost.

minulost „Nezapomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.“

Izajáš 43:18

Používáním různých přísloví se snaží svět zapomenout na minulost. Lidé podotýkají: „Co se stalo, stalo se. Nikdy se neohlížej zpět.“ Ona slova se však míjí účinkem.

koreny „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku.“

Jeremiáš 17:7-8

V jihozápadní poušti roste plevel laskavec, který v létě usychá a odlamuje se od mělkých kořenů. Naproti tomu stromy mají zcela odlišnou charakteristiku. Své kořeny zapustí hluboko do země, takže jim ani silný vítr příliš neuškodí.

obet „Budete mít beránka bez vady, ročního samce.“

2. Mojžíšova 12:5

Děti si hrály na zahradě se starou replikou Noemovy archy a s miniaturními zvířátky. Z Bible už věděly, že Noe obětoval některá zvířátka na oltáři jako oběť díků za vysvobození od potopy. A tak udělaly malé ohniště a obětovaly poničené hračky – beznohého velblouda a bezhlavou žirafu. Takové jsou děti. Ruku na srdce stejné jako dospělí.

vezen „Rozkázal, aby mu přinesli světlo… vyvedl je ven a řekl: „Bohové a páni, co mám dělat, abych byl spasen?“

Skutky 16:29-30

Žalářník odešel spát s důvěrou, že Pavel, Silas a ostatní vězňové byli bezpečně zajištěni. Řetězy byly těsně přitaženy, dveře zamčeny. Stráž měla vše pod kontrolou. Taková zpráva dodá klidný spánek.

vdecne_dite „Jonáš měl ze skočce velkou radost.“

Jonáš 4:6

Otevíral se nový supermarket. Malé děvčátko přiběhlo domů se sáčkem bonbonů, které zdarma obdrželo. Maminka se zeptala, zda o bonbony poprosila. Děvče odvětilo, že nebylo třeba prosit, ale stát přímo u zdroje.

snih3 „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“

Římanům 8:28

Tato slova pozvedají našeho ducha. Každé slovo je zvláštní. Apoštol Pavel podtrhuje význam označení „víme“. Člověk si totiž nemá myslet či si přát, že láskou všecko napomáhá k dobrému, člověk to má stoprocentně vědět.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Pokoj mysli nebo pokoj Boží

"Pokoj svůj zanechávám, svůj pokoj vám dávám." Jan 14:27 Povšimněte si tohoto rozdílu: Boží pokoj je darem, kterého nemůžeme lacino dosáhnout, naopak...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.02.2019
7:30
16:00

9
05.04.2019
06.04.2019

17:00
16:00

5
Nenalezeny žádné události
 alt=