Na každý den

Světem víry

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Na každý den

kracime „Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova!“

Žalm 103:20

Zamyslíme-li se nad Božími anděly, můžeme souhlasit s tím, že jsou Boží poslové plnící Jeho vůli.

odvaha „Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“

Izajáš 40:31

Přemýšlíme-li o slovu „odvaha“, nespojujeme je s vlastní osobou, ale spíše s jinými lidmi nasazujícími své životy za záchranu jiných: vojáky, požárníky, policisty. Váže se skutečná odvaha pouze k vykonávání hrdinských činů?

divka „Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“

Jan 6:37

Existuje příběh o ženě, která se snažila najít Boha. Několikrát za sebou měla sen, ve kterém stála před oknem. Když se do něj dívala, zdálo se jí, že na druhé straně vidí Boha.

bezpeci „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“

Židům 13:5

Je pochopitelné, že v těžkých chvílích se díváme do budoucnosti s obavou a zlou předtuchou. Bezpochyby i tento rok bude mít své hodiny úzkosti, nemoci či dokonce smrti, hodiny samoty, chvíle naplněné steskem a slzami.

pracujici „…ať raději přiloží ruku k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.“

Efezským 4:28

Když Pán Bůh stvořil Adama ke Svému obrazu, nestvořil ho k nečinnosti. Dal mu práci v zahradě Eden. Práce nebyla prokletím, ale naopak Adamův hřích a hříchy světy proklely zemi a způsobily, že jíme chléb v úzkosti a trápení.

modlitba1 „V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět, vždyť se to obrátí k vaší slávě.“

Efezským 3:11 – 13

Co znamená modlit se? Znamená to odvážit se vykročit do Boží přítomnosti a přítomnosti andělů a promlouvat k Jeho srdci jazykem našeho srdce; kráčet k Bohu za přítomnosti tolika andělů je skutečně vyčerpávající.

zrak_na_krista „Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mně.““

Matouš 14:30

Nad mým stolem visí starý obraz Richarda Pinxe s nápisem: „Pane, pomoz mi.“ Zobrazuje Ježíše jdoucího po vodě a natahujícího ruku k tonoucímu Petrovi.

poust_kvetina „Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám, ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého seslaného z nebe, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.“

1. list Petrův 1:12

Petrovo pisatelství bylo mistrné. To můžeme posoudit, začteme-li se do následujících řádků: anděly popisuje jako bytosti nahlížející přes Boží rameno, aby mohly spatřit záblesk spasení, které připravil pro celý svět; na proroky pohlíží jako na posly lámající si hlavu nad tím, co skrze působení Ducha svatého chtěl Bůh říci; zázrakem naznačuje Boží úmysl.

obsah_jmena "Tak vloží mé jméno na Izraele a já jim požehnám."

4. Mojžíšova 6:28

Jaký význam má Boží jméno? Tam, kde je Boží jméno, je přítomen Bůh sám se Svým požehnáním. Žalmem 124,8 nám církevní liturgie připomíná, že naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

otec_syn "Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen."

Lukáš 15:32

To, co dříve řekl otec svým služebníkům, nyní opakuje svému staršímu synovi. Podporuje jeho právo mít radost a veselit se. Už delší dobu v této rodině měli důvod k takovým oslavám.

hrob_kamen_uzavreni_izrael "Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem… Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?"

Matouš 27:46

Peklo je místem nepopsatelné trýzně. Mnoho lidí se peklu vysmívá a přitom používá hloupé vtipy. Někteří příliš racionalizují situaci a říkají, že milující Bůh by nikdy nedopustil, aby Jeho dílo stvoření bylo odsouzeno. Někteří mají pocit, že peklo je mýtus církve 14. století, jímž chtěla církev donutit lidi k poslušnosti.

modlitba "Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství."

1. Timoteovi 6:6

Někteří z nás se bojí zbožnosti. Život je přece plný prázdnin a sportu, zahrad a knih, přátel a hudby. Do kontrastu postavíme zbožnost.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nelámejte hůl nad druhými

„Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.02.2019
7:30
16:00

9
05.04.2019
06.04.2019

17:00
16:00

5
Nenalezeny žádné události
 alt=