Na každý den

Světem víry

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Na každý den

prosim_odpovez "Poslal znovu jiné služebníky se slovy: „Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!“"

Matouš 22:4
Obdržíme-li pozvání na svatební obřad, ne vždy jsme ochotni toto pozvání přijmout.

kriz_a_postava "Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“"

Marek 8:34

Nepřipadají vám tato spasitelná slova dost netypická pro život v dnešní době? Dnes přece světem vládnou zcela jiné hodnoty – sebeláska, dravost, vypočítavost.

kos_s_kvetinama "Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista nazaretského vstaň a choď.“"

Skutky 3:6

Chromý muž vysedával před chrámovými dveřmi už mnoho let. Lidi, vcházející dovnitř, mu většinou dali nějakou almužnu – větší či menší. Ale nikdo z nich nedokázal chromého uzdravit.

dreveny_dum_obloha "Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas."

Kazatel 3:1  

Tento text je často fatalisticky interpretován tak, jak je zde uvedeno. Když se má něco stát, stane se, nelze se tomu vyhnout. Tak jak je tomu s narozením a smrtí.

slunecnice1 "Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povolání podle jeho rozhodnutí."

Římanům 8:28

Zmíněná slova apoštola Pavla náleží k jedním z nejkrásnějších slov v Bibli. Je velmi těžké je použít v určitých životních situacích.

orel1"Nesl jsem vás na orlích křídlech."

2. Mojžíšova 19:4

Jeden rybář sledoval, jak orlice shodila mládě dolů do kaňonu. Mládě se snažilo mávat křídly, avšak jeho snaha byla marná, protože stále padalo dolů. Zdálo se, že už dopadne na skálu, když tu náhle se z čistého nebe objevil otec – orel a svými mohutnými křídly zachránil svého vlastního potomka.

cesta2"Pokoj svůj zanechávám, svůj pokoj vám dávám."

Jan 14:27

Povšimněte si tohoto rozdílu: Boží pokoj je darem, kterého nemůžeme lacino dosáhnout, naopak pokoj mysli člověk může najít – musí najít – má-li ho mít. Ale nemůžeme najít pokoj Boží. Pokoj Boží najde nás.

stary_vuz "Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Matouš 11:29-30

Jho není věc, která by člověka potěšila. Ani pro zvířata to nebylo příjemné. Dobytek byl nejen zapražen do dřevěných konstrukcí, ale musel rovněž za sebou vláčet těžký pluh. Život pod takovým jhem byl velmi těžký.

nebe1"…a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Matouš 28:20

Z evangelia se dovídáme, že Ježíš vyslovil tato slova těsně před tím, než vystoupil na nebesa. Poselství v těchto několika slovech je velmi důležité pro naši duchovní existenci.

zoufalstvi "Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma."

Lukáš 4:16

Nejen jezdci na horských kolech dokáží ocenit místo k odpočinku, místo které jim dodá novou energii a odvahu k další cestě. Jízda bez přestávky k oddechu může zničit celkový dojem z výletu, nehledě na absolutní vyčerpání.

zlomeny_klic"On však na ně hned promluvil: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“"

Marek 6:50

Už jste se někdy skutečně báli? Ano, existuje mnoho věcí působících strach v našich srdcích: nevyléčitelná nemoc, ztráta zaměstnání, smrt blízkého příbuzného. I učedníci z našeho textu byli vyděšení, protože se nacházeli uprostřed hrozné bouře. Ale pak k nim přišel Ježíš, kráčel přímo po vodě.

mince1"Když se modlíte, říkejte: A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám."

(Lukáš 11:4)

V současné době často slyšíme zprávy o lidech umírajících na podvýživu, i když jsou obklopeni neskutečným bohatstvím. Takové oběti jsou obvykle nalezeny v ošumělých bytech přeplněných věcmi, s nimiž se daná osoba nemohla rozloučit.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Pokoj mysli nebo pokoj Boží

"Pokoj svůj zanechávám, svůj pokoj vám dávám." Jan 14:27 Povšimněte si tohoto rozdílu: Boží pokoj je darem, kterého nemůžeme lacino dosáhnout, naopak...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.02.2019
7:30
16:00

9
05.04.2019
06.04.2019

17:00
16:00

5
Nenalezeny žádné události
 alt=