Aktuality

SCEAV

Aktuality

Každoroční slavnost naší církve Evangelický den se opět blíží. Zveme Vás tentokrát do Bystřice a to v neděli 16. září 2018

Zveme Vás 1. září 2018 k aktivnímu zakončení prázdnin. Biskup dbá na duchovní i tělesné zdraví své i svých oveček, a tak vás zveme doprovodit jej ke kříži na Javorovém. :)
Je na vás, zda půjdete procházkou, vyjedete lanovkou, nebo přijmete výzvu a s biskupem na Javorový vyběhnete!

V roce 2000 Organizace Spojených Národů vyhlásila 20. červen Světovým dnem uprchlíků jako výraz soudržnosti s Afrikou. Ten nám zítra připomene potřeby běženců, kteří hledají v Evropě pomoc a ochranu před válku a politickým útlakem v jejich zemích. V našem prostředí nejintenzivněji prožíváme situaci čínských křesťanů, kterým Ministerstvo vnitra ČR zamítlo udělit azyl. Touto situací se zabýval také synod naší církve na svém zasedání 11. května 2018. Níže uvádíme text memoranda, které synod v této věci schválil.

Bohoslužbou pod širým nebem večer ve čtvrtek 30. května začalo Valné shromáždění Konference evropských církví v Novém sadu v Srbsku. Hlavním tématem setkání je heslo "budete mi svědky".
Tohoto setkání se účastní také biskup naší církve Tomáš Tyrlík. Na plénu luteránu přednese příspěvek o integraci křesťanů z Iráku v našem regionu. Právě téma uprchlíků je na tomto Valném shromáždění často probíráno.
Podrobnější tiskovou zprávu o Valném shromáždění vypracovala Ekumenická rada církví na svém webu.

Dne 11. května 2018 se konalo druhé zasedání XXXII. řádného synodu Slezské církve evangelické a. v. v Diakonickém a vzdělávacím centru Vladislava Santariuse v Českém Těšíně. Synodu se zúčastnili delegáti všech sborů církve, členové Církevní rady a hosté. Motto synodu znělo „Mládež SCEAV ve světě, nikoliv ze světa.“ Krátkou reflexí biblického textu z Janova evangelia 17,15 „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého“ předseda synodu Mgr. Jiří Chodura zasedání zahájil.

Krásných devadesátých narozenin se právě dnes 11. května dožívá pastor Kazimír Suchanek. U příležitosti tohoto jubilea jej navštívil biskup Tomáš Tyrlík a předal mu dary a gratulace. 

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Osvobozen k modlitbě

„V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

16.09.2018
10:00
18:00

16
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=