Aktuality

SCEAV

Aktuality

V roce 2000 Organizace Spojených Národů vyhlásila 20. červen Světovým dnem uprchlíků jako výraz soudržnosti s Afrikou. Ten nám zítra připomene potřeby běženců, kteří hledají v Evropě pomoc a ochranu před válku a politickým útlakem v jejich zemích. V našem prostředí nejintenzivněji prožíváme situaci čínských křesťanů, kterým Ministerstvo vnitra ČR zamítlo udělit azyl. Touto situací se zabýval také synod naší církve na svém zasedání 11. května 2018. Níže uvádíme text memoranda, které synod v této věci schválil.

Bohoslužbou pod širým nebem večer ve čtvrtek 30. května začalo Valné shromáždění Konference evropských církví v Novém sadu v Srbsku. Hlavním tématem setkání je heslo "budete mi svědky".
Tohoto setkání se účastní také biskup naší církve Tomáš Tyrlík. Na plénu luteránu přednese příspěvek o integraci křesťanů z Iráku v našem regionu. Právě téma uprchlíků je na tomto Valném shromáždění často probíráno.
Podrobnější tiskovou zprávu o Valném shromáždění vypracovala Ekumenická rada církví na svém webu.

Dne 11. května 2018 se konalo druhé zasedání XXXII. řádného synodu Slezské církve evangelické a. v. v Diakonickém a vzdělávacím centru Vladislava Santariuse v Českém Těšíně. Synodu se zúčastnili delegáti všech sborů církve, členové Církevní rady a hosté. Motto synodu znělo „Mládež SCEAV ve světě, nikoliv ze světa.“ Krátkou reflexí biblického textu z Janova evangelia 17,15 „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého“ předseda synodu Mgr. Jiří Chodura zasedání zahájil.

Krásných devadesátých narozenin se právě dnes 11. května dožívá pastor Kazimír Suchanek. U příležitosti tohoto jubilea jej navštívil biskup Tomáš Tyrlík a předal mu dary a gratulace. 

Na minulém zasedání Církevní rady v pondělí 7. května v Neborech došlo na rozloučení s kurátorem naší církve Janem Kocyanem, jehož kadence právě končí. Biskup Tomáš Tyrlík mu poděkoval za dlouholetou službu. 
Nového kurátora církve zvolí synod už tento pátek.

Veronika Tomášová ve spolupráci s naší církví vydává knihu Evangelící na Těšínsku v tolerančním období (1781 - 1861). V knize autorka zachycuje životní a společenské podmínky místních protestantů. 

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Pane, smiluj se

„Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"“ Marek 10:47 V začátcích...

Číst celé zamyšlení

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=