Aktuality

SCEAV

slovo biskupa k prezidentským volbám

slovo biskupa k prezidentským volbám

pondělí, 22 leden 2018

Milí bratři a sestry,
před námi je druhé kolo prezidentských voleb, které se uskuteční v pátek a sobotu 26. - 27. 1. 2018. Dlouho jsem přemýšlel a modlil se, zda k nim napsat několik slov, a po dlouhém zvažování tak nyní činím.

Chtěl bych připomenout jen několik málo skutečností a podnětů, které považuji za důležité, abychom o nich uvažovali a také se do nich, pokud možno, aktivně zapojili:
1. Nebudu nikomu říkat, koho má volit a koho ne. Je to výsostné právo každého voliče, jeho vědomí a svědomí, ale také věcí jeho poznání a získání pravdivých a relevantních informací o daném kandidátu, jeho postojích, jednání a charakteru. Naše společnost je i v tomto ohledu polarizována. Na prezidentské kandidáty v ní existují různé názory a pohledy, i mezi námi křesťany, a to napříč všemi generacemi. Taková je naše realita. Přitom všem bychom však neměli zapomínat, že nad tím vším naším lidským chaosem, zmatkem a tápáním je svrchovaný Bůh, který je Pánem dějin a dovede je do svého konce.
2. S velkým znepokojením však sleduji, že se v posledních dnech v našich poštovních schránkách, a především na internetu a sociálních sítích, objevuje velké množství hoaxů – poplašných, podvodných či záměrně účelově zkreslených a nepravdivých řetězovitě šířených zpráv, které se snaží přesvědčit svou důležitostí a naléhavostí. Jsou to skutečně pravdivé informace, nebo ne? Je dobré hledat odpovědi a ověřit si jejich zdroj. Ale v té změti, chaosu množství zpráv a informací není mnohdy vůbec jednoduché se vyznat a dopátrat pravdy. Jedním z mnoha zdrojů, které dle mého názoru, se snaží podávat pravdivé informace, je webová stránka www.popravde.cz. Ale samozřejmě, existuje více relevantních zdrojů.
3. Chci Vás požádat, abychom se ve svých přímluvných modlitbách modlili o budoucího prezidenta, také za naši vládu a celou politickou situaci v naší zemi. A to nejen před těmito volbami, ale stále, dle slov apoštola Pavla z 1 Tim 2:1-4: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 2 za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 3 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 4 aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ To je neměnný a stále aktuální úkol nás křesťanů. Věřím, že modlitba má velkou moc změnit i to, co se zdá nemožné, neboť u Boha je všechno možné.
4. Prosím, jděte k volbám a s modlitbou odevzdejte hlas tomu kandidátu, který bude dle vašeho uvážení a svědomí pro naši zemi dobrým prezidentem na období dalších 5 let.
S přáním Boží moudrosti ke správné volbě a vytrvalé modlitbě za všechny v moci postavené. Ať už to příští týden dopadne jakkoli, zůstaňme i po volbách bratry a sestrami v Kristu.


Tomáš Tyrlík
biskup

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nevyhnutelný kříž

„Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

16.09.2018
10:00
18:00

16
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=