Aktuality

SCEAV

Synod naší církve zasedal v pátek 11. května

Synod naší církve zasedal v pátek 11. května

pondělí, 14 kvě 2018

Dne 11. května 2018 se konalo druhé zasedání XXXII. řádného synodu Slezské církve evangelické a. v. v Diakonickém a vzdělávacím centru Vladislava Santariuse v Českém Těšíně. Synodu se zúčastnili delegáti všech sborů církve, členové Církevní rady a hosté. Motto synodu znělo „Mládež SCEAV ve světě, nikoliv ze světa.“ Krátkou reflexí biblického textu z Janova evangelia 17,15 „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého“ předseda synodu Mgr. Jiří Chodura zasedání zahájil.

Po kontrole plnění úkolů z minulého jednání synodu byly předloženy zprávy z činnosti jednotlivých oblastí církve. Biskup Mgr. Tomáš Tyrlík představil zprávu ze života církve za rok 2017 s obrazovým doprovodem.
Zprávu z hospodaření církve za rok 2017 přednesla ekonomka církve Ing. Alena Kukuczová. Zprávu revizní komise přednesl její místopředseda Arnold Macura. Materiál „Pomoc ekonomicky slabším sborům“ představil církevní rada Vladislav Blahut. Strategické oblasti církevní rady na období 2018 – 2022, které vypracovala církevní rada, představil biskup Mgr. Tomáš Tyrlík.
Po přestávce došlo na schvalování rozpočtu církve pro rok 2018, který představila ekonomka SCEAV Ing. Alena Kukuczová. Poté přišel na řadu dlouho očekávaný bod, a to volba kurátora církve, místokurátora a neordinovaného člena Církevní rady a jeho náhradníka. Kurátorem církve byl zvolen současný církevní rada Vladislav Blahut, na jeho místo v Církevní radě postoupil náhradník Daniel Szmek. Místokurátorem církve byl zvolen Arnold Macura. Neordinovaným členem Církevní rady byla zvolena ekonomka církve, Ing. Alena Kukuczová. Náhradníkem neordinovaného člena Církevní rady byla zvolena Mgr. Ilona Bužková.
Zprávu z činnosti Slezské diakonie přednesla její ředitelka Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. a představila především novinky ve službě Slezské diakonie.
Pastor bystřického sboru SCEAV Mgr. Roman Raszka synodu představil záměr bystřického sboru založit Církevní mateřskou školu a zdůraznil výzvy s tímto projektem související. Synod rozhodl o podpoře tohoto projektu.
Předseda synodu Mgr. Jiří Chodura představil memorandum na podporu čínských křesťanů, kterým byl zamítnut azyl v ČR. Synod znění memoranda přijal a jednohlasně vyjádřil podporu čínským křesťanům.
Na závěr setkání bylo schváleno složení revizní, liturgické, právní a teologické komise.
Termín dalšího jednání synodu SCEAV by stanoven na 10. listopadu 2018.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

V bezpečí Božích ramen

„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Židům 13:5 Je pochopitelné, že v těžkých chvílích se díváme do budoucnosti...

Číst celé zamyšlení
 alt=