Aktuality

SCEAV

Světový den uprchlíků a vyjádření SCEAV na podporu čínských křesťanů

Světový den uprchlíků a vyjádření SCEAV na podporu čínských křesťanů

úterý, 19 červen 2018

V roce 2000 Organizace Spojených Národů vyhlásila 20. červen Světovým dnem uprchlíků jako výraz soudržnosti s Afrikou. Ten nám zítra připomene potřeby běženců, kteří hledají v Evropě pomoc a ochranu před válku a politickým útlakem v jejich zemích. V našem prostředí nejintenzivněji prožíváme situaci čínských křesťanů, kterým Ministerstvo vnitra ČR zamítlo udělit azyl. Touto situací se zabýval také synod naší církve na svém zasedání 11. května 2018. Níže uvádíme text memoranda, které synod v této věci schválil.

Synod Slezské církve evangelické augsburského vyznání, jakožto její nejvyšší zákonodárný orgán, na svém XXXII. zasedání 11. května 2018 vyjadřuje podporu čínským křesťanům, kteří u nás požádali o azyl. Existují pádné důvody domnívat se, že v Číně v posledních letech sílí perzekuce a pronásledování křesťanů. Synod vyjadřuje politování nad tím, že azyl byl poskytnut pouze osmi žadatelům a dalším sedmdesáti byl zamítnut. Křesťané z Číny mají povědomí o historii bývalého Československa, ve kterém v době komunismu existovalo pronásledování státními orgány, a věřící zde měli podobné zkušenosti. Přijeli k nám s nadějí, že zde naleznou svobodu vyznání a skutečnou demokracii, která není jen prázdným pojmem.
S potěšením slyšíme svědectví o jejich postupné a zdárné integraci do naší společnosti a aktivním zapojení do života různých farností a společenství církví v naší republice. Žádáme tímto příslušné orgány, aby znovu přezkoumaly žádosti a osobní situaci těch, kterým azyl nebyl udělen. Je téměř jisté, že v případě repatriace jim v Čínské lidové republice hrozí věznění či likvidace, neboť to, že požádali o azyl v jiné zemi, je v Číně považováno za trestný čin. 

Za Slezskou církev evangelickou a. v. Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup a Mgr. Jiří Chodura, předseda synodu

ilustrační foto: Antonio Masiello, 

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Vážnost Božího slova

„Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbož­nosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.“ Římanům 1:18 Když si děti...

Číst celé zamyšlení

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události
Nenalezeny žádné události
 alt=